Krajská hospodářská komora KHK se podílí na řešení energetické koncepce kraje

 15. 2. 2022

Zdroje energií, které současná společnost většinově využívá, nejsou nevyčerpatelné a jejich cena na konci roku 2021 raketově stoupla. Hledání úspor ve firmách, ve veřejném sektoru, ale také v jednotlivých domácnostech je velmi důležité, ale samo o sobě nestačí. Je nezbytné hledat a začít využívat takové zdroje energií, které budou obnovitelné a nebudou ničit životní prostředí.

Proto se Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje spolu s Královéhradeckým krajem podílí na aktualizaci Územně energetické koncepce, která stanovuje krátkodobé i dlouhodobé regionální cíle v oblasti využívání energií, přechodu k alternativním zdrojům energií (vodík, fotovoltaika a další), skladování energií, využívání bioplynových stanic a zabývá se i mnoha dalšími souvisejícími tématy.

K tomu byla zřízena Krajská energetická skupina, jejímiž členy jsou kromě zástupců Krajské hospodářské komory KHK a Královéhradeckého kraje další odborníci na energetiku z veřejného i soukromého sektoru. Cílem je prostřednictvím obnovitelných a zelených zdrojů energie směřovat k energetické soběstačnosti. K tomu povede ještě zdlouhavá cesta, ale směr je správný, a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje je u toho!

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526