Manažerské inspirace v ČSOB Hradec Králové

 16. 6. 2023

Naši jarní nabídku akcí pro členy jsme završili networkingovým manažerským setkáním v regionální centrále ČSOB v Hradci Králové.

Po úvodním představení všech zúčastněných následovala prezentace naší hostitelské členské firmy. Úvodní slovo patřilo ředitelce pobočky pro FIB Ivaně Tejnecké. Představila činnost pobočky v Hradci Králové, kde mohou podnikatelé využít služby bankéřů specialistů pro drobné podnikatele a menší firmy i pro firmy velké. Zaměřují se na SME (Small and Medium Enterprise) firemní bankovnictví na míru a jsou v tom skvělí. Opět získali odborné ocenění Nejlepší SME banka v ČR pro rok 2023.

„Po dlouholetém působení na pozici manažerky vím, že banka jsou především lidé. Bankovní produkty máme všichni podobné a jednou z mála věcí v čem se lze odlišit, může být jiný přístup ke klientům. Mým cílem bylo vybudovat spokojený tým, který bude táhnout za jeden provaz, bude mít na paměti i to, že svou malou měrou může pomáhat světu a být v tom dobrý, “ dodává Ivana Tejnecká, jediná žena, která vede pobočku ČSOB.

V navazujícím bloku bankéři představili další skupinu produktů pro podnikatele, a to leasing, factoring – jako nástroj na podporu řízení úvěrového rizika, a řízení obchodu – vhodný např. pro klienty s delšími platebními podmínkami, nebo klienty, kteří chtějí exportovat a neznají své odběratele. Na závěr byly představeny služby ČSOB pojišťovny.

Po představení banky a základních bankovních produktů měli účastníci prostor pro aktivní networking jak mezi sebou, tak i s bankéři, kteří se ochotně věnovali všem dotazům.

Závěrečná část setkání byla věnována představení a komentované prohlídce unikátní budovy, která je považována za jednu z nejmodernějších v Evropě.
Účastníci setkání si prohlédli pracoviště, které odpovídá současným trendům, využívá zejména open space office, je uzpůsobené pro sdílení pracovních míst, ale poskytuje i zázemí pro oddělená jednání, odpočinek, relaxaci i sport.  Ze střešní zahrady se naskytl příjemný výhled na Hradec Králové. Na závěr bylo návštěvníkům představeno technologické zázemí celé budovy, která využívá špičkové technologie, zejména tepelná čerpadla s vrty hlubokými asi 150m. Má jedinečnou aktivní transparentní fasádu, která přispívá k přirozenému ohřevu prostor v budově. Tato udržitelná budova rozhodně poskytuje kvalitní prostředí jak pro zaměstnance, tak i pro klienty.

„Velmi mě těší zájem našich členů o networkingová setkání, která už druhým rokem pravidelně pořádáme v celém kraji. Našim cílem je představení hostitelských firem a vytvoření neformálních příležitostí pro vzájemné poznání, výměnu kontaktů, sdílení zkušeností a získání mnoha informací. Věřím, že tyto akce mohou být zároveň zdrojem inspirace a podnětem ke vzájemné spolupráci“ komentuje Erika Javůrková, ředitelka jednatelství Hradec Králové Krajské hospodářské komory KHK.

 

 

 

 

 

 

 

          

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526