Manažerské inspirace v náchodské Rubeně

 3. 4. 2023

Manažerské inspirace

v náchodské Rubeně byly první akcí v letošním roce, kterou uspořádalo náchodské jednatelství Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Pozvání přijalo 20 členů Komory z různých firem, podnikatelů a organizací z celého kraje. Záměrem akce bylo zorganizovat setkání pro manažery a podnikatele v prostředí tradiční české firmy, která letos oslaví 115 let od svého vzniku a je neodmyslitelným nositelem tradice gumárenského průmyslu na Náchodsku. Po představení přítomných firem představil generální ředitel Rubeny pan Michal Kubeček bohatou historii, současnost a prozradil některé záměry do budoucna. V rámci dalšího programu promluvili přítomní manažeři o současné situaci a možnostech řešení. Manažerské inspirace mají být především platformou k předání a získání zkušeností, které mohou být inspirací pro další rozvoj regionálních firem.

Součástí programu byla plánovaná prohlídka výrobních prostor. Rubena je tradiční výrobce široké palety gumárenských výrobků. Návštěvníci byli seznámeni s postupy při výrobě klínových řemenů, veloplášťů a veloduší nejrůznějších rozměrů a vzorů. Vedle dalších produktů lze ještě zmínit hokejové puky, se kterými se setkávají hokejisté po celém světě.  Poděkování patří všem členům Komory, kteří se Manažerských inspirací zúčastnili, především pak vedení hostitelské firmy za poskytnutí prostor, velmi milé přijetí a přátelskou atmosféru, kterou pro členy Komory vytvořili.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526