Manažerské inspirace

 12. 4. 2022

Manažerské inspirace

uspořádalo dne 7. dubna náchodské jednatelství. Pozvání přijalo celkem 25 členů naší komory – zástupců firem, podnikatelů a organizací z celého kraje. Záměrem akce bylo zorganizovat setkání pro manažery a podnikatele v inspirativním prostředí a ve firmě „se silným příběhem.“ Takovou firmou je bezesporu firma Wikov MGI a.s., která letos oslaví 104 let od svého vzniku a je strojírenskou stálicí na firemním nebi našeho regionu. Postupně všichni přítomní představili jejich společnosti a podnikatelské záměry. Promluvili o současné situaci a možnostech řešení. Manažerské inspirace mají být především platformou k předání a získání zkušeností, které mohou být inspirací pro další rozvoj regionálních firem. Nelze nejspíš vyjmenovat všechny účastníky, lze však zmínit za Náchodsko vedle firmy Wikov také ATAS elektromotory Náchod a Farmet z České Skalice. Za Královehradecko se zúčastnily firmy CESORG, Factore.online.  Trutnovsko reprezentovaly firmy Autostyl, M-Gremo, SW Assembly a ZPA Smart Energy.

Součástí programu byla avizovaná prohlídka výrobních prostor, včetně zhlédnutí automobilových veteránů, které Wikov vyráběl na počátku minulého století. Při prohlídce bylo položeno nepočítaně zvídavých dotazů, které průvodci zodpovídali, čímž se plánovaný program protáhl téměř o půl hodiny. Poděkování patří všem členům Komory, kteří se Manažerských inspirací zúčastnili, především však vedení hostitelské firmy za poskytnutí prostor, velmi milé přijetí a přátelskou atmosféru. Skvělou organizací nastavila „laťku“ hodně vysoko, což je pro nás velkou výzvou do budoucna. Budeme rádi, pokud se u příštích Manažerských inspirací opět setkáme ve firmě „s příběhem“, podobně jako tomu bylo ve firmě Wikov.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526