Manažerské setkání ve firmě ARGO-HYTOS s.r.o. Vrchlabí

 5. 12. 2022

Poslední listopadový den se konalo manažerské setkání ve vrchlabském závodě ARGO-HYTOS. Zástupce firem z trutnovského regionu Krajské hospodářské komory KHK přivítal jednatel společnosti Ing. Milan Bezdíček. Seznámil účastníky setkání s vývojem továrny za poslední 3 roky, včetně vstupu nového majoritního vlastníka, firmy VOITH v srpnu letošního roku. Ve vrchlabském závodě vznikají jednotlivé hydraulické prvky i složitá systémová řešení pro oblast hydrauliky.

Dopoledne se dále zúčastnění dozvěděli podrobnější informace o výrobním programu firmy ARGO-HYTOS během prezentace ředitele prodeje Ing. Martina Čadana. Následovala prohlídka výrobních prostor s výkladem. Robotika a průmysl 4.0 mají v navštívené společnosti silné zastoupení.

Na setkání zavítal také Ing. Jan Kranát, předseda oblasti Trutnov Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK) a člen představenstva KHK KHK. Při dopoledním programu zmínil mimo jiné: „Jsem tomu velmi rád, že si český management dokáže vydobýt své postavení na evropském trhu a není pouze příštipkář.“

V odpolední části programu prezentoval místopředseda Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daněk aktuální situaci v oblasti energií, jejich cen a přístupu vlády. Představil také další činnosti Asociace exportérů ČR.

„Velmi děkujeme vedení ARGO-HYTOS, že jsme měli možnosti toto manažerské setkání uskutečnit v prostorách společnosti,“ poděkovala v závěru Jolana Vašáková, ředitelka jednatelství KHK oblasti Trutnov.

 

Dne: 5.12. 2022

Jana Křemenská

Jolana Vašáková

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526