Manažerské setkání ve firmě KASPER KOVO s.r.o. s prohlídkou galerie moderního umění EPO1

 21. 9. 2023

Více než čtyři desítky zástupců členských firem naší komory měly možnost načerpat mnoho inspirací v trutnovské společnosti KASPER KOVO s. r. o., kde se dne 20. 9. 2023 konalo manažerské setkání. Hosty z celého Královéhradeckého kraje přivítal zakladatel, majitel a jednatel této významné rodinné společnosti pan Rudolf Kasper. Předseda rady oblasti Trutnov KHK Jan Kranát představil významné hosty setkání, mimo jiné pana Jakuba Maščucha, poradce prezidenta ČR v otázkách energetiky, Pawla Ulaszewského, viceprezidenta Průmyslové a obchodní komory z Polska, radního Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj pana Adama Valentu a předsedu představenstva KHK KHK Radka Zadrobílka.

Na úvod pan Kasper popsal účastníkům setkání vývoj firmy za posledních dvacet let, zavzpomínal na své podnikatelské začátky a neutěšený stav, v jakém budovy pro své podnikání kupoval. Dnes komplex ryze české společnosti tvoří několik areálů moderních výrobních provozů, kde vznikají svařované výrobky pro celý svět. Největší prioritou firmy je kvalita a implementace nových technologií, které jdou díky vizi jednatelů, výzkumu a vývoji, velmi rychle kupředu.

Dopolední program pokračoval prohlídkou výrobních prostor pod vedením druhého jednatele a ředitele společnosti pana Michala Hubálka. Z jeho velmi podrobného a poutavého výkladu se zúčastnění dozvěděli podrobnosti o výrobním programu, používaných technologiích, novém vybavení automaty a roboty.  Vedení společnosti se v posledních letech zaměřilo zejména na digitalizaci a automatizaci logistických procesů, což přineslo ovoce v podobě zkrácení dodacích lhůt, snížení rozpracovanosti výroby a efektivnější využití výrobních hal. V současnosti často skloňované pojmy jako je robotika a průmysl 4.0 mají v navštívené společnosti silné zastoupení.

A to není zdaleka vše. Podnikatelé měli jedinečnou příležitost vidět spojení umění, kreativity a průmyslu v odpolední části manažerského setkání, kterou strávili v prostorách galerie moderního umění EPO1, jejímž generálním partnerem je skupina firem Kasper. Vznikla v budově bývalé elektrárny, která byla vkusnou a citlivou rekonstrukcí proměněna na moderní, industriální prostor s širokým spektrem využití.  Zakladatelům, manželům Kasperovým patří velký obdiv a poděkování za to, že v Trutnově vytvořili tak inspirativní místo se záměrem jejího využití pro veřejnost. Celým objektem hosty provázel ředitel EPO1 pan Jan Kunze, který popsal záměry jednotlivých umělců a nechal nahlédnout do tajů moderního umění. Nechyběl ani  krátký networking v kavárně Lesa.

„Vždy, když sem přijdu, mám pocit, že je to dokonalé…“, řekl na závěr předseda rady oblasti Trutnov pan Jan Kranát. Nezbývá, než souhlasit a poděkovat vedení společnosti KASPER KOVO s.r.o. za jedinečnou příležitost k uspořádání krásné akce pro naše členy.  

Dne: 20. 09. 2023

Jolana Vašáková


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526