Navštívili jsme Jesenný a Centrum vědy a techniky KidsTech ve Walbřichu.

 13. 8. 2021

Komora společně s mnoha partnery realizovala česko-polský projekt Přeshraniční město dětí. Na této aktivitě zaměřené na přípravu dětí na budoucí povolaní ale i běžný občanský život spolupracovalo v průběhu dvouleté realizace na české straně hranice více než 20 zaměstnavatelů z našeho kraje. Spolupráce zapojených partnerů pokračuje i přes koronavirová omezení nadále.

Uskutečnily se dvě návštěvy dětských akcí. Dětský pobytový tábor v obci Jesenný, který pořádá Dům dětí a mládeže Stonožka z Nové Paky jsme navštívili 4. srpna. V tomto týdnu jsme měli možnost  nahlédnout na příměstský tábor ve Walbřichu. Pořadatelem je Centrum vědy a techniky Stará Kopalnia a aktivity jsou zaměřené na robotiku, vědu a programování. V rámci výjezdu do Polska jsme rovněž navštívili příměstský tábor v Morawě, určený dětem ze sociálně slabších rodin.

Cílem těchto výměnných akcí je výměna zkušeností a prohloubení spolupráce v oblasti práce s mladou generací. „Tato setkání s kolegy jsou pro mě velmi důležitá a přináší zejména inspiraci pro mou další práci“, dodává Dita Kosová, ředitelka Domu dětí a mládeže v Hořicích.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526