Novinky v zaměstnávání cizinců s dočasnou ochranou platné od 21. 3. 2022

 21. 3. 2022

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace nabývají od 21. 3. 2022 účinnosti tyto tři zákony :

  1. Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
  2. Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
  3. Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Oblasti zaměstnanosti se týká primárně zákon č. 66/2O22 Sb., konkrétně zejména ustanovení § 2: „Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.“

Tento postup se vztahuje i na cizince, jimž bylo v rozmezí od 24. 2. 2022 do dnešního dne Ministerstvem vnitra uděleno speciální vízum za účelem strpění; zjednodušeně řečeno se tyto osoby s účinností od dnešního dne překlápí rovněž do režimu dočasné ochrany.

(Držitelům víz za účelem strpění, která byla vydávána do 21. 3. 2022 víza za účelem strpění (D/VS/U) zákon automaticky přiznává dočasnou ochranu.)

Osobu s dočasnou ochranou rozpoznáte podle kódu víza v poznámce D/DO/XXX (viz obrázek níže). Poslední trojčíslí (667, 668, 669) pouze udává druh účelu pobytu. Například jedná-li se o rodinného příslušníka a podobně. Všechny tyto osoby jsou osoby s dočasnou ochranou.

Na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany si mohou v ČR najít sami zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné povolení k zaměstnání, netřeba hlásit volné pracovní místo, pouze musí zaměstnavatel nahlásit jeho nástup (splnit informační povinnost) a to nejpozději v den nástupu prostřednictvím formuláře: https://www.mpsv.cz/documents/20142/129607/Informace-o-nastupu-obcana-EU-EHP-a-Svycarska%2C-ktery-nepotrebuje-pracovni-opravneni-do-zamestnani.pdf/91e90373-8721-42b6-772a-3b96b3f3ecf5  – zaškrtnete § 98 a)

Obdobně je třeba hlásit ukončení a to do 10 kalendářních dnů – viz formulář: https://www.mpsv.cz/documents/20142/129626/Informace-o-ukonceni-zmene-ukonceni-zamestnani-obcana-EU-EHP-a-Svycarska.pdf/41ff0937-25ee-1ad4-5034-cc01d04e366c

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526