Nový stavební zákon – seminář pro podnikatele

 24. 11. 2021

Ve spolupráci s členskou společností Arrows advokátní kancelář, s.r.o. uspořádalo hradecké jednatelství 22. listopadu 2021 praktický seminář o novém stavebním zákoně, který začne částečně platit již v roce 2022.

Semináře byl určen podnikatelům ve stavebnictví, veřejným zadavatelům i zástupcům územně správních celků. Účastníci se seznámili se zásadními změnami v procesu povolovacích režimů stavebních záměrů, změnami opravných prostředků, změnami v oblasti dodatečného povolování a odstraňování staveb, u kterých dochází k významnému zpřísnění dané legislativy.

Část semináře byla věnována i oblasti územního plánování, kde nabývají na významu plánovací smlouvy, které s novým stavebním právem výrazně rozšiřují svou uplatnitelnost.

Seminář vedl Mgr. Karel Huneš, právník, který se specializuje na stavební právo a s ním propojené právní obory.

Erika Javůrková, dne 24.11.2021

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526