Odborný seminář Efektivní správa rodinného majetku

 18. 3. 2022

Dne 15. března 2022 se v hotelu Davídek v Trutnově uskutečnil dlouhodobě plánovaný seminář na téma Efektivní správa rodinného majetku prostřednictvím Svěřenských fondů. Krajská hospodářská komora KHK společně s partnerskou firmou Swiss Life Select, CCS Premium Trust oslovili jednatele a majitele firem, aby jim představili nové možnosti obchodování, uložení majetku, řešení generačního problému mnoha majitelů firem a holdingů a usnadnil problematiku dědických řízení. Přiblížili téma, které v některých zemích již znají a využívají již desítky let. Jednou z těchto zemí je právě Švýcarsko s mnohaletými zkušenostmi v bankovnictví. V České republice je to již 3 roky diskutované téma.

V rámci tohoto semináře měli podnikatelé možnost se pod vedením pěti odborníků z právního sektoru seznámit s tím, co svěřenecký fond představuje, jak funguje, jeho výhody odděleného a nezávislého vlastnictví vyčleněného majetku, stručný popis procesu jeho založení a jak je fond spravován a kdo na jeho správu dohlíží. Dále pak dle přiložené prezentace, co vše je možné ze svěřeneckého fondu plnit, základní typy fondů a možnosti praktického využití v době krize.

Semináře se účastnilo 23 osob z toho 10 členů Krajské hospodářské komory KHK. V průběhu semináře vznikl velký počet dotazů k praktickému využití svěřenských fondů. Například možnosti studijní motivace pro členy rodiny, možnosti postupného vkládání nemovitostí a majetku, zjednodušení problematiky dědického řízení, kontrola nad majetkem fondu a jeho zajištění po úmrtí zakladatele. Dotazy byly okamžitě zodpovídány jednotlivými právními odborníky. Další seminář na toto téma se bude konat dne 28. 4. 2022 v Hradci Králové.

Děkujeme všem účastníkům a doufáme, že i další akce KHK KHK pro naše členy budou kladně hodnoceny a zveme všechny zájemce dne 28. 4. 2022 do Hradce Králové na opakování tohoto semináře.

Jolana Vašáková 18. 3. 2022

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526