Ohlédnutí za Prezentací středních škol a zaměstnavatelů 2021 v Jičíně aneb PSSZ Jičín v číslech

 21. 10. 2021

Ve dnech 15. – 16. 10. se v jičínském Masarykově divadle pod záštitou starosty města Jičín JUDr. Jana Malého uskutečnila již třetí letošní Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou organizuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Budoucím středoškolákům představilo nabízené studijní a učební obory celkem 39 středních škol nejen z Královéhradeckého kraje, ale také několik mimo krajských. Mezi vystavovateli bylo i 6 významných regionálních firem, pro které je spolupráce se středními školami neocenitelnou příležitostí, jak se podílet na vzdělávání budoucích zaměstnanců s ohledem na reálné potřeby praxe. V abecedním řazení se akce zúčastnily firmy: ARGO-HYTOS s.r.o. z Vrchlabí, Continental Automotive Czech Republic s.r.o. z Jičína, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o. z Trutnova, SQS Vláknová optika a.s. z Nové Paky a SV metal spol. s r.o. z Divce.

U osmi vystavovatelů byla zřízena ukázková pracoviště s možností vyzkoušet si některé pracovní aktivity typické pro danou pozici nebo vyučovaný obor. Na výstavní ploše tak probíhala třeba práce s grafickým tabletem, modelování figurek z cukrářské hmoty, chemické pokusy nebo manipulace s automobilovými součástkami v prostředí virtuální reality. Během prezentace se uskutečnily dvě přednášky s praktickými radami k volbě povolání a přijímacímu řízení, které zajišťoval partner akce – Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Jičín.

K úplnému přehledu chybí ještě dodat, že akci navštívilo celkem 1058 návštěvníků, u jednotlivých stánků se vystřídalo 174 vystavovatelů a kvůli dodržení protiepidemických nařízení bylo přímo na místě provedeno 331 antigenních testů.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje děkuje všem vystavovatelům a zástupcům Kulturního zařízení města Jičína, kteří se podíleli na velmi úspěšné realizaci akce. Všem žákům devátých tříd, kteří stojí pravděpodobně před prvním zásadním rozhodnutím ve svém životě, přejeme hodně štěstí!

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526