Opět zaměřeno na VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 12. 5. 2023

Krajská hospodářská komora KHK a Svaz průmyslu a dopravy České republiky společně uspořádali již čtvrtý seminář s tématikou vyhrazených technických zařízení.

Akce s názvem VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ DLE NOVÉ LEGISLATIVY S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2022 Z PRAXE INSPEKTORŮ OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ A PARDUBICKÝ KRAJ se v Hradci Králové konala 4. května a zúčastnilo se 15 zástupců převážně členských firem obou střešních zástupců zaměstnavatelů. Seminář se tentokrát zaměřil na praktické ukázky a rady, jak implementovat příslušné předpisy v praxi.

V roli poradců a lektorů usedli inspektoři Oblastního inspektorátu práce, specialisté na danou oblast, tedy osoby nejpovolanější. Účastníkům prezentovali nejčastější nedostatky, se kterými se při kontrolní činnosti setkávají a samozřejmě připojili návod, jak chyby odstranit a zejména jak jim předcházet.

Změny Zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení oproti minulé právní úpravě a příslušná nařízení vlády představili Bc. Georgios Christodulos,  – inspektor se zaměřením na tlaková zařízení,  Ing. Karel Šimonovský – inspektor se zaměřením na zdvihací zařízení, Ing. František Hataš – inspektor se zaměřením na elektrická zařízení a Otto Svoboda, DiS. – inspektor se zaměřením na plynová zařízení.

V každé části byl široký prostor věnovaný pracovním úrazům v souvislosti s provozem jednotlivých typů vyhrazených technických zařízení a pokynům, jak jim předejít. Množství dotazů, které inspektoři zodpověděli v rámci diskuze, potvrzuje důležitost proškolování kompetentních osob ve firmách v oblasti změn příslušných zákonů a vyhlášek.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526