Spolupráce s úřady práce usnadňuje firmám řešit personální problémy

 2. 12. 2021

Nedílnou součástí úspěšného fungování jakékoliv větší firmy je i promyšlená personální politika. A ta se neobejde bez aktivní spolupráce s úřady práce. Nejde totiž jen o zveřejnění nabídky volných míst. Spektrum aktivit, kterými úřady práce mohou zaměstnavatelům pomoci, je opravdu široké, např. zajištění rekvalifikací, podpora společensky účelných pracovních míst, outplacement ad. K informování podnikatelů o možnostech podpory slouží mimo jiné i tzv. Poradní sbory.

„Chceme být oporou podnikatelům při řešení jejich personálních problémů a Poradní sbor je jedním z prostředků, jak zaměstnavatelům v regionu předat ucelené informace o možné podpoře ze strany ÚP, a zároveň zjistit, s jakými problémy se regionální firmy v personální oblasti potýkají. Umožňuje nám to pružně reagovat na jejich požadavky s ohledem na aktuální vývoj na trhu práce“, vysvětlila smysl Poradního sboru Marcela Danišová, ředitelka Kontaktního pracoviště Jičín, Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové.

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 se online formou uskutečnilo poslední letošní setkání Poradního sboru Kontaktního pracoviště Jičín, kde se s vedením a pracovníky ÚP setkali zástupci velkých zaměstnavatelů na Jičínsku a dalších relevantních institucí (např. městských úřadů Jičín, Hořice, Nová Paka, Okresní správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu, Policie ČR, Vězeňské služby a dalších). Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje si velmi cení možnosti účastnit se těchto setkání.

ilustrační foto

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526