Poznávací výjezd do Wroclawi

 17. 12. 2021

Poznávací výjezd do Wroclawi byl poslední akcí v projektu EURES TriRegio. Zástupci českých podnikatelů a úřadů byli seznámeni s činností polského Dolnoslezského úřadu práce a evropské sítě EURES, která pomáhá s přeshraničním zaměstnáváním. V současné době prochází trh práce velkými změnami, které byly způsobeny omezeními na hranicích a tím omezením pohybu osob. V odpolední části byla součástí programu prohlídka města s výkladem průvodce. Projekt EURES TriRegio končí. Poznávací výjezd do Wroclawi byl důstojným zakončením několikaleté práce a současně byl poděkováním českým účastníkům přeshraničního projektu.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526