Pozvání na Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů do Trutnova

 5. 10. 2022

Dne 7. 10. 2022 pokračuje 8. ročník Prezentací středních škol a zaměstnavatelů. Zájemce o studium na středních školách z řad deváťáků a jejich rodičů přivítáme v Trutnově. Následovat budou ještě výstavy v Jičíně, Náchodě a Hradci Králové.

Ve Společenském centru pro kulturu a volný čas UFFO se během dopoledního i odpoledního programu dne 7. 10. a. 8. 10. 2022 představí 62 subjektů. Z toho 42 škol převážně z Královéhradeckého kraje, ale i Pardubického a Libereckého. Vystavuje zde dvacet prestižních zaměstnavatelů a institucí nejen z oblasti Trutnova. Součástí akce je doprovodný program s možností vyzkoušení si vlastních dovedností žáků ZŠ pro výběr budoucího povolání, technická soutěž „Talenty pro firmy“ s účastí pěti týmů z celé oblasti Trutnovska. Zajímavé bude také kariérní poradenství k volbě povolání ÚP ČR KoP Trutnov. Zde si žáci mohou pomocí testu upřesnit své schopnosti a nadání. Rozhodnout se, které školy by pro ně byly vhodné a na jejich prohlídku se zaměřit.

Srdečně zveme všechny naše členy, jejich rodiny, budoucí studentky a studenty SŠ a SOU do Trutnova.

Jolana Vašáková 3. 10. 2022

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526