Pozvánka na první zářijovou neděli

 29. 8. 2022

V rámci dlouholeté spolupráce s městem Trutnov a Společenským centrem pro kulturu a volný čas se Krajská hospodářská komora KHK oblasti Trutnov bude opět moci podílet a přispět účastí deseti svých členů živnostníků a řemeslníků na přípravě dalšího ročníku Trutnovského jarmarku, který můžete navštívit v neděli 4. 9. 2022 od 10:00 hod. na Krakonošově náměstí v Trutnově. Ve společných česko-polských projektech pro podnikatele Komora tuto aktivitu zahájila již před deseti lety a nastartovala tak spolupráci ekonomickou i společenskou. Každým rokem zájem návštěvníků o malé a drobné podnikání roste více a více. Letos se jarmarku bude účastnit 85 místních i příhraničních prodejců, takže je na co těšit.

Trutnovský jarmark se vždy koná poslední neděli před začátkem školního roku a je oslavou léta, hojnosti a radovánek pro návštěvníky, rodiče i děti. Živnostníkům přináší možnost prodeje svého zboží s ukázkou řemesel mnohdy již zapomenutých. Umění našich předků z příhraničí děděných z generace na generaci v různých oborech a technikách (sklářství, šperkařství, drátkování, textilní ruční výroba papíru, nití, lan, barvení, tkaní, pletení, necování, háčkování) bere dech.

Pro všechny účastníky je současně připraven od 11:00 hod. celodenní kulturní program, který bude doprovázen slovy ředitele UFFO pana Libora Kasíka.

Srdečně zveme všechny naše členy a děkujeme firmám a podnikatelům, kteří se na této akci pravidelně podílejí.

Jolana Vašáková 29. 08. 2022

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526