PRÁCI SVÝCH RODIČŮ ZVLÁDLY DĚTI SKVĚLE!

 2. 9. 2022

V rámci udržitelnosti projektu Přeshraniční město dětí ožilo první školní den Centrum Matěják v Jičíně čilým pracovním ruchem. Děti zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje měly na rodinném dni s podtitulem MAMI, TATI, TVOJI PRÁCI ZVLÁDNU TAKY příležitost vyzkoušet si různá povolání a poznat, co obnáší práce konstruktéra, grafika, řidiče kamionu, textilního technika, nebo třeba pracovníka ostrahy. V obležení dětí byla i stanoviště složek integrovaného záchranného systému. U hasičů děti smotávaly hadice a na figuríně si vyzkoušely manipulaci s člověkem při zásahu. U zdravotnických záchranářů probíhal nácvik nepřímé masáže srdce nebo aplikace nafukovacích dlah. Velkou zábavou u stánku Městské policie Jičín byl odchyt volně pobíhajícího plyšového psa nebo zkouška neprůstřelné vesty. Všechna pracoviště vyplácela dětem za odvedenou práci mzdu ve speciální měně Komoruny, za které si děti obratem nakoupily různé odměny. Kromě nich si odnášely i vlastnoručně vyrobené minilampičky, takže v dětských pokojíčcích více než stovky dětí se večer svítilo optickými vlákny.

Mezi prací na jednotlivých pracovištích si děti užily skákací hrad, malování na obličej nebo jízdu na mototrenažéru. Pouze pro odvážné byl nástup na plošinu hasičského žebříku, který může dosáhnout až do výšky 30 metrů. A dokonce přišel i kouzelník.

Z rozzářených dětských očí bylo patrné, že se akce podařila, o čemž svědčí i jedna z reakcí na včerejší akci od projektového manažera firmy SanSwiss s.r.o., pana Lukáše Koutského: „Rád bych Vám touto cestou vyjádřil poděkování za organizaci i obsah včerejšího odpoledne. Strávil jsem zde s rodinou celé odpoledne a naprosto to předčilo mé očekávání. Obě děti byly celou dobu velice nadšené a, ač jsou ještě předškolního věku, všechna stanoviště včetně plnění jednotlivých činností je velmi zaujala. Vše je moc bavilo. Stejně tak i přístup zástupců jednotlivých profesí k dětem byl naprosto úžasný a zároveň dle následných otázek jim to velmi rozšířilo obzor vnímání. Ještě jednou velké poděkování všem…“

Za nás nezbývá než dodat, že velmi děkujeme všem partnerům, kteří spolu s námi akci připravili, konkrétně firmám SQS Vláknová optika a.s. – Nová Paka, C.S.CARGO a.s. – Jičín, Baja Design – Trutnov, Dům dětí a mládeže Stonožka – Nová Paka, Dům zahraniční spolupráce, dále Hasičskému záchrannému sboru Jičín, Zdravotnické záchranné službě Jičín a Městské policii Jičín.

Česko-polský projekt Přeshraniční město dětí Krajská hospodářská komora realizovala společně s mnoha partnery v letech 2018-2020. Na této aktivitě zaměřené na přípravu dětí na budoucí povolaní ale i běžný občanský život spolupracovalo v průběhu dvouleté realizace na české straně hranice více než 20 zaměstnavatelů z našeho kraje. Jsme velmi rádi, že spolupráce zapojených partnerů i rozvoj aktivit projektu nadále pokračuje.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526