Předávání ocenění Firma škole -Škola firmě 2023 a Stánek roku 2023

 13. 12. 2023

Úterní odpoledne patřilo spolupracujícím zaměstnavatelům a středním školám Královéhradeckého kraje. Ve výjimečném prostředí auly zdravotnické školy v Hradci Králové převzaly nejlépe spolupracující dvojice ocenění Firma Škole – Škola firmě 2023. Součástí bylo i vyhlášení výsledků soutěže Stánek roku 2023.

Ocenění Firma škole – Škola firmě, které už podeváté udělila Krajská hospodářská komora a Královéhradecký kraj, je poděkováním všem, kteří vzájemnou spolupráci zhmotnili do konkrétních aktivit a výjimečně se angažují při budování mostů mezi teorií a praxí.

„Uznání a poděkování patří nejen oceněným, ale i všem třiadvaceti nominovaným dvojicím. Firmám, které investují do budoucnosti prostřednictvím podpory vzdělávání, a školám, které kvalitním vzděláváním připravují budoucí odborníky a lídry pro zaměstnavatele, region i celou společnost“, uvedl v úvodním proslovu viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský. Poté společně s vedoucí odboru školství KHK Markétou Stuchlíkovou předal nominovaným diplomy.

První dvojicí, která převzala prestižní ocenění z rukou Adama Valenty, člena Rady Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a Ladislava Groha, člena dozorčí rady Krajské hospodářské komory, byla společnost Kablo Vrchlabí s.r.o a Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. Tato dvojice zaujala vytvářením inovativních programů propojujících teorií s praxí zejména v oblasti přírodovědných oborů, cizích jazyků a environmentálních oblastí.

Druhou oceněnou byla spolupráce mezi firmou Mesa Parts s.r.o. a Střední průmyslovou školou, Odbornou školou a ZŠ Nové Město nad Metují. Dvojice získala hlasy poroty za individuální přístup v odborném výcviku a odborných praxích ve firmě, ale také za vzájemnou výměnu know-how mezi učiteli a odborníky z praxe.

Třetí dvojicí, která si odnesla ocenění je společnost Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika, Trutnov a Střední průmyslová škola, Trutnov. Díky této spolupráci bylo možné implementovat moderní technologie a postupy přímo do výuky žáků v oborech elektrotechniky, což přispělo ke zkvalitnění výuky, zlepšení podmínek při zhotovování souborných ročníkových prací, závěrečných a maturitních zkouškách i odborných soutěžích.

„Neustále stoupající počet nominací a úžasná, slavnostní, ale zároveň velmi přátelská atmosféra včerejšího setkání ukazuje, že má smysl pokračovat v těchto aktivitách, propagovat, odměňovat a oceňovat kvalitní spolupráci mezi firmami a školami. Oceněné dvojice jsou obrovským zdrojem inspirací pro další instituce, které hledají způsoby, jak propojit vzdělávání s potřebami moderního pracovního trhu, jsou klíčem k úspěchu a příležitostí k obohacení procesu vzdělávání a přípravy na úspěšnou kariéru v jakýchkoliv oborech“, dodává Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory.

Zároveň proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Stánek roku 2023, které je tečkou za Prezentacemi středních škol a zaměstnavatelů v letošním roce. Vyhlašovatelem soutěže je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Soutěž podporuje a oceňuje aktivní a kreativní přístup vystavovatelů k prezentačním aktivitám a náboru nových žáků. Zahrnuje komplexní hodnocení zaměřené nejen na vizuální styl, ale i komunikační a prezentační dovednosti. Odborné hodnocení realizuje společnost Než zazvoní, specialista na školní marketing.

První místo obsadila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, která nejvíce zaujala odborné i laické porotce. Ze druhého místa se těšila Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. a třetí příčka patří Střední průmyslové škole, Trutnov.

Mimořádně byly oceněny dvě kategorie. Skokanem roku se stala Střední škola řemeslná, Jaroměř za největší pokrok a posun o 16 míst. Objevem roku je Brána, střední škola, ZŠ a MŠ z Nové Paky taky známá pod názvem Mistrovská střední. Na první pokus předvedla velmi poutavý stánek a ukázala, jak efektivně přilákat zájemce o řemeslné obory.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje blahopřeje všem oceněným a děkuje firmám a školám za jejich úsilí zlepšit a zkvalitnit prostředí pro vzdělávání budoucích generací.

 

Erika Javůrková, 13.12.2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526