Představení člena: Jana Voborníková

 24. 5. 2021

Jana Voborníková

Pojišťovací zprostředkovatelka ČSOB Pojišťovna

Když se mě někdo zeptá, co je pojištění, říkám, že jistota a bezpečí.

Při podnikání může dojít k situaci, kdy z různých důvodů podnikatel nese odpovědnost za škodu způsobenou jinému nebo kdy je nenadálou událostí zničen nebo zcizen jeho majetek apod.

Pokud není pojištěn, může tato událost způsobit odčerpání rezerv, které by jinak mohl použít pro rozvoj svého podnikání, v případě velkých škod zadlužení na mnoho let nebo konec jeho podnikání.

Ale pokud jsou k dispozici peníze z pojistného plnění, nemusí k takové dramatické situaci vůbec dojít.

U osobních soukromých pojištění je to stejné.

Peníze nikomu zdraví ani život nevrátí, ale mohou pojištěnému člověku nebo jeho rodině hodně zjednodušit život.

Jana Voborníková

Pojišťovací zprostředkovatelka se dobře orientující v pojištění podnikatelů, jejich majetku a odpovědnosti, také v pojištění soukromém – životním, pojištěním rodinných domů, domácnosti, pojištění vozidel, atd. V ČSOB Pojišťovně pracuje od roku 2004.

Kancelář ČSOB Pojišťovny Trutnov, Bulharská 60

MB: 724 270 302

Email: jana.vobornikova@obchod.csobpoj.cz

Pobočka: https://www.csobpoj.cz/pobocka/trutnov-bulharska-60

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526