Představení člena jednatelství Trutnov

 30. 8. 2022

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola Malé Svatoňovice je jednooborová střední škola, která vzdělává budoucí policisty, vojáky, hasiče a záchranáře. Je jednou ze sítě škol BPA, se stejnými studijním zaměřením, které působí v Čechách i na Moravě.
Už od roku 2006 kdy byla škola založena, klademe důraz zejména na praktickou výuku pro využití v praxi.
Nabízené obory:
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 – 4leté denní studium s maturitou.
Absolventi oboru splňují požadavky kladené na budoucí zaměstnance u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Armády České republiky, obecní policie, a složek, které se zabývají ochranou osob a majetku.
Návazné studium: Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany v Brně, právnické a tělovýchovné fakulty, vysoká škola kriminalistiky a kriminologie Ambis, UHK sociální patologie apod.
Učební plán mimo všeobecně vzdělávací předměty:
• cizí jazyky: anglický jazyk, ruský jazyk
• odborné předměty: bezpečnostní příprava, právo, penologie, kriminalistika, kynologie, kriminologie
• praktické předměty: speciální tělesná výchova (karate, judo, profesní sebeobrana)
• sportovní kurzy: adaptační, branný, lyžařský, horolezecký, střelecký
Najdete nás na:
web: www.bpa-svatonovice.cz
Facebook: BPA Malé Svatoňovice
Youtube: BPA Malé Svatoňovice
Instagram: bpamalesvatonovice

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526