Představení člena Krajské hospodářské komory KHK, jednatelství Trutnov

 6. 2. 2024

Firma MAGIC ENGLISH s.r.o., zastoupená jednatelkou Lucií Kačerovou, sídlící na adrese Riegrova 163, 547 01 Náchod, IČ: 27499723 DIČ:CZ27499723,

e-mail: lucie.k@magicenglish.cz

MAGIC ENGLISH
jazykové vzdělávání jednotlivců, pomaturitní studium, výuka ve firmách, online lekce

Výuku angličtiny zahájila Lucie Kačerová ihned poté, co se „otevřely hranice“ a touha i potřeba učit se a mluvit anglicky ovládla mnoho zájemců. Postupné získávání zkušeností v metodice i pedagogice, v nových směrech a trendech Lucie převedla z jedné místnosti do celé školy. Pod názvem MAGIC ENGLISH působí od roku 2006.

Pobočky v 9 městech, komfortní zázemí učeben, kvalitně vedené online lekce. Velké portfolio kurzů včetně speciálních. 10 jazyků včetně češtiny pro cizince. Velká péče je věnována kurzům pro děti. Samostatnou kapitolou je vysoce profesionální a výuka přímo ve firmách, které vzdělávají své zaměstnance.

MAGIC ENGLISH s.r.o. | LinkedIn

https://www.facebook.com/magicenglish.cz

https://www.instagram.com/magicenglish.cz/

https://www.magicenglish.cz/

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526