Představujeme člena jednatelství Hradec Králové

 10. 2. 2022

Mgr. Petru Volenec Němečkovou najdete pod jménem, které se již stalo značkou, La Petien. Více než 10 let se věnuje osobnímu růstu. Je osobní a firemní koučkou, malířkou a facilitátorkou Access Bars. Je majitelkou Studia La Petien.

Petra a Koučing
Již od malička mě zajímaly lidské příběhy, vztahy mezi lidmi, lidské chování … Byla to taková hra. Jedna z disciplín bylo najít příčinu toho kterého chování, proč ten či onen je takový jaký je, co se dělo u něho doma, jaký vztah měli jeho rodiče… Výsledek jsem vždy konzultovala s odborníkem, moje maminka je psycholog. Tento vzorec chování, způsob smýšlení mi byl tudíž vštěpován téměř od narození. Práce s lidmi mi byla asi předurčena….“

Využít můžete tyto druhy koučingu:

 FIREMNÍ
zaměřený na rozvoj firmy, nastavení firemních procesů, koučink majitele firmy, osobnosti manažera, firemní komunikaci – posílení komunikačních dovedností, vztahy na pracovišti, pracovní atmosféra, motivace zaměstnanců, zlepšení přenosu kompetencí a zodpovědnosti, koučink týmu, podpora týmové spolupráce, interní tréninky a teambuilding

„Jakákoliv firma je jako živý organismus. Lidé, ať zastávají jakoukoliv pozici, jsou jejími živými nástroji. Firemní poradenství napomáhá toto vše udržovat v rovnováze. To, aby zaměstnanci byli stále tím nejefektivnějším nástrojem pro firmu a zároveň vykovávali svoji práci s radostí. Aby firma směřovala ke společnému cíli s nadšením všech jejich účastníků“ komentuje Petra.

OSOBNOSTNÍ (INDIVIDUÁLNÍ)
Zaměřený na osobní růst jednotlivce, motivaci, podporu sebevědomí, sebedůvěry, pojmenování a nastavení cílů, hledání vlastního potenciálu, překonání strachu, úzkostí, zbavení se vzorců chování a myšlení, které nás brzdí (z dětství, z minulosti), relaxaci, zklidnění….

PÁROVÝ (PARTNERSKÝ)
Věnuje se partnerským vztahům, komunikaci, porozumění a naslouchání sebe i potřeb druhého, vzájemnému respektu……

METODY, KTERÝMI PETRA PRACUJE

Při práci s klienty jsou mi velkými pomocníky techniky a metody ACCESS BARSTECHNIKA KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXUTECHNIKY EMOČNÍ SVOBODY (Emotional Freedom Techniques a NLP – NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě…

Petra Volenec Němečková – to jsou i OSOBNÍ MANDALY a ENERGETICKÉ OBRAZY

Více čtěte na:
https://www.lapetien.cz/
https://www.facebook.com/LaPetien

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526