Pokračujeme v monitorování aktivit pro děti a mládež v česko-polském pohraničí.

 6. 12. 2023

Pokračujeme v monitorování aktivit pro děti a mládež v česko-polském pohraničí.

V rámci udržitelnosti projektu „Přeshraniční město dětí“ realizovaného v letech 2019-2020 Sudetskou hospodářskou a průmyslovou komorou ve Świdnici a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zástupci obou těchto hlavních partnerů navštívili Centrum volného času DDM ULITA v Broumově. Členové delegace se setkali s ředitelem Centra panem Miroslavem Frömmelem, který hovořil o historii a současné činnosti zařízení, o personálním zajištění, počtu zaměstnanců, zdrojích financování a plánech do budoucna. Následně si delegace účastníci prohlédli prostory, vybavení dílen a celkové zázemí objektu, kde místní mládež tráví svůj volný čas a kde návštěvníci i z řad dospělých realizují různé aktivity.

Středisko má dobře vybavenou fotokomoru pro klasickou fotografii. Někdo si může tuto místnost spojovat s muzeem, protože některé vybavení je staré téměř 50 let, ale podle odborníků má klasická fotografie, zhotovená na film a skutečný fotografický papír, jedinečné kouzlo a mimořádnou uměleckou hodnotu.

Více než 200 dětí pravidelně navštěvujících Centrum může využívat výtvarné dílny, taneční a hudební kurzy. Mládež se silnějším temperamentem může svou energii vyčerpat v hodinách gymnastiky nebo tance. Středisko provozuje také rybářský klub, což jsme při našich návštěvách pohraničí ještě neviděli.

Pro zaměstnance Centra i pro místní ekonomiku je důležité, aby místní mládež rozvíjela své technické zájmy, a pro splnění tohoto úkolu se konají četné kurzy v oblasti stavění modelů z různých stavebnic, např. FISHER. Velmi oblíbené jsou také kurzy programování vedené vynikajícími studenty tohoto oboru.

V listopadu 2023 navštívila delegace složená se zástupců hlavních partnerů Městské kulturní středisko v Nové Rudě.  Hosté z České republiky se seznámili zejména s rozvojovými aktivitami pořádanými pro děti a mládež. Kulturní centrum se chlubí téměř půl století fungujícím folklórním souborem písní a tanců o 120 lidech. Zaměstnanci centra nás seznámili s historií souboru, jeho úspěchy a ukázali nám své kostýmy – opravdoví nadšenci. Děti a teenageři mohou využít také individuální výuku zpěvu a hlasových cvičení. Manuálně orientovaní lidé najdou uplatnění v hodinách výtvarné výchovy, kde pod dohledem lektora mohou provádět výtvarné práce v různých malířských technikách. Středisko má také dobře vybavenou keramickou dílnu, dokonce vybavenou vlastní vypalovací pecí. Díla vytvořená v tomto ateliéru jsou z velké části určena k prodeji na blížícím se vánočním jarmarku a výtěžek z tohoto prodeje bude věnován na dobročinné účely. Hudebně nadané děti cvičí s pomocí učitele v hudebních místnostech speciálně připravených k tomuto účelu. Největší místností centra je plnohodnotný kinosál. Delegace ukončila prohlídku objektu v promítací kabině, která je mimořádně atraktivní, protože zde jsou umístěny moderní digitální i historické promítačky na kinofilm. Zaměstnanci, kteří nás provedli, nám vyprávěli o své každodenní práci a aktivitách pro děti a místní komunitu.

Projekt „Přeshraniční město dětí“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526