Přestavení člena Krajské hospodářské komory KHK, jednatelství Trutnov

 7. 3. 2022

Firma Stavby Flamberg s.r.o., zastoupená jednatelem Danielem Flambergem,

Slévárenská 467, 543 71 Hostinné, IČ: 07189281, DIČ: CZ 07189281, email: info@stavbyflamberg.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše motto:

Kvalitní a včasné provedení jednotlivých akcí pro maximální spokojenost investora.

 

Firma byla založena v roce 2018, na základě dlouholetých zkušeností jejího zakladatele p. Daniela Flamberga a jako následovník subjektu Daniel Flamberg – fyzická osoba. Dalším z podnětů pro vznik firmy bylo odkoupení areálu bývalé slévárny TOS ve městě Hostinném, kam bylo v květnu 2021 přemístěno i sídlo firmy.

Firma realizuje veškeré zemní práce, zakládání budov, inženýrské sítě, budování hal, administrativních budov, komunikací a vodohospodářských staveb a terénní úpravy. Tyto realizujeme na klíč, včetně finálních úprav a pokládky povrchů.

V roce 2019 jsme pořízením větší mechanizace, včetně třídiče a drtiče stavebních a jiných odpadů, rozšířili naši činnost o ekologické nakládání se stavebními a demoličními odpady a jejich další využívání v recyklované podobě, včetně potřebné legislativy.

V krátké budoucnosti bychom chtěli naši nabídku rozšířit o komerční využití nově revitalizovaného areálu v Hostinném.

Firma má poměrně rozsáhlý akční rádius. Preferujeme však zakázky v Královéhradeckém a Libereckém kraji.

V současné době máme 29 kmenových zaměstnanců.

Firma za poslední roky své činnosti vyvinula maximální úsilí na digitalizaci firemního prostředí (propojením aplikace PROCONOM s ostatními IT nástroji např. ÚS Pohoda, Pamica, Kingspan, Webdispečing). Završením této snahy je sofistikovaná BUSINESS CUBE – nástroj pro chytré zobrazování veškerých firemních procesů.

Dále se firma průběžně připravuje na certifikaci pro ISO 9001 a ISO 14001.

O vstup do HK jsme požádali ve snaze mít nové informace z oboru a doufáme, že toto urychlí profesionalizaci a růst naší firmy.

Více o nás najdete zde: https://www.stavbyflamberg.cz/

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526