Projekt INTERAKTIVNÍ MAPA FRANCOUZŠTINY

 31. 1. 2022

Projekt Interaktivní mapa francouzštiny (https://mapa-francouzstiny.cz/) vznikl na jaře 2021 jako reakce na výsledky dotazníkového šetření o stavu výuky francouzského jazyka na českých základních a středních školách, ve kterém vyučující vyjádřili potřebu meziškolní spolupráce, podpory ze strany univerzit, profesních asociací, Francouzského institutu a Francouzských aliancí v ČR, ale také ze strany firem, které zaměstnávají pracovníky se znalostí francouzštiny.

Hlavním cílem projektu je zviditelnit možnosti výuky / studia francouzského jazyka na všech stupních vzdělávání v České republice, ale také možnosti uplatnění francouzštiny na trhu práce. Důležité je i motivovat žáky, studenty i jejich rodiče k výběru francouzštiny jako druhého nebo dalšího cizího jazyka s konkrétnější vidinou příležitostí pro její uplatnění. Respondenti dotazníkového šetření si přáli lépe znát pracovní prostředí v okolí jejich školy, aby mohli navazovat nový druh spolupráce a lépe tak propojovat vzdělávání s praxí, např. formou exkurzí, různých workshopů a stáží, ale i povzbudivými příklady kariéry lidí, kteří se francouzsky ve škole učili a bylo jim to v životě ku prospěchu.

Koordinaci projektu zajišťuje Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, širší pracovní skupina ale zahrnuje také SUF (Sdružení učitelů francouzštiny), sdružení Gallica (asociace sdružující vysokoškolské učitele francouzštiny), Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Francouzský institut v Praze a Francouzsko-českou obchodní komoru.

V současné době byla spuštěna první verze mapy s dosud získanými daty o základních, středních a vyšších odborných školách, ve kterých se francouzština vyučuje, o univerzitních programech s francouzštinou, o francouzsko-českých dvojitých diplomech a o univerzitních jazykových centrech, v nichž mohou studenti na různých fakultách ve francouzštině pokračovat, o francouzských jazykových a kulturních centrech a klubech, ale také o firmách a společnostech, které na českém trhu práce hledají pracovníky ovládající francouzský jazyk. Tato pracovní verze je veřejně dostupná a zájemci – žáci, rodiče, vyučující, ředitelé škol i zástupci firem – v ní již mohou vyhledávat potřebné informace pomocí přehledných filtrů.

Zaměstnává i Vaše společnost pracovníky, kteří francouzštinu ovládají? Buďte i Vy součástí Interaktivní mapy francouzštiny. Zároveň tím pomůžete rozvíjet výuku francouzštiny na českých školách a zdůrazňovat užitečnost znalosti tohoto jazyka na českém pracovním trhu.

Formulář pro sběr dat: https://survey123.arcgis.com/share/b0710ffc3e314be88e5c91adb5ed3f1b

Pilotní verze mapy: https://muni.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=a2d29a3c33c345bcb91dfe86198cd257

Zdroj: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526