Průmyslový příběh Náchoda ožil v Městském divadle Dr. J. Čížka

 25. 3. 2024

Večer plný zajímavostí z průmyslové historie města Náchoda si užili účastníci ve čtvrtek 21. března v Městském divadle Dr. J. Čížka. Akce organizovaná jednatelstvím Náchod Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje se konala v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o městě Náchodě.

Hosté měli možnost ponořit se do bohatého průmyslového dědictví města prostřednictvím fascinujících historických zajímavostí a prezentací. Ranou průmyslovou historii představil v širokých souvislostech historik pan Richard Švanda, který podal podrobný pohled na začátky průmyslového rozvoje v Náchodě v provázanosti na historii významných průmyslových firem, z nichž některé svou činnost již bohužel ukončily. Současnou tvář průmyslového Náchoda pak představili zástupci společností ATAS elektromotory Náchod a.s., BARTOŇ – textil a.s., CDS s.r.o. Náchod, Oblastní nemocnice Náchod a.s., PRIMÁTOR a.s. a Rubena, s.r.o. Přiblížili jak moderní aspekty místního průmyslu, tak i významné milníky a dosažené úspěchy, jež významně ovlivnily jejich další směřování a vývoj. Večer, kterým provázela moderátorka Lucie Peterková, tak nabídl pohled na Náchod od prvních náznaků průmyslového rozkvětu až po současnost.

Skupina Minor Trio svojí hudbou dodala večeru příjemnou atmosféru a zpestřila poutavý program. Ve foyer divadla byla pro zájemce ke shlédnutí výstava historických zajímavostí, která doplňovala celkový zážitek z večera.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526