Radek Jakubský: „Klíčové jsou pro mě zahraničí politika a podpora exportu a průmyslu“

 26. 5. 2023

Klíčové jsou pro mě zahraničí politika a podpora exportu a průmyslu

Končí tříleté funkční období Hospodářské komory ČR (HK ČR) a podnikatelé si na svém sněmu už za pár dní (31. května) v pražském kongresovém centru O2 universum zvolí nové vedení. Kromě nového prezidenta zástupci územních komor a začleněných společenstev zvolí členy prezidia, představenstva, dozorčí rady a smírčí komise.

Do vedení Hospodářské komory kandiduje také současný viceprezident Radek Jakubský, kterého navrhla právě naše Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Redakce ČASOPISU KOMORA se ho nedávno zeptala: Pokud se stanete členem prezidia HK ČR, jaké jsou vaše hlavní priority? Co bude vaším hlavním podnikatelským tématem?

„V tomto období pro mě byly klíčové především zahraničí politika a podpora exportu a průmyslu. Těmto oblastem bych se rád věnoval i nadále. Jsme proexportní zemí. Export je pro nás nesmírně důležitý, a proto bych řekl, že ekonomická diplomacie je jedním ze základních stavebních kamenů, jak pomáhat českým firmám. Nedávný restart zahraničních misí proto považuji za jeden z klíčových předpokladů úspěchu českých firem na zahraničních trzích. Velmi důležité je však pro podnikatele i „zkrocení“ cen energií a včasné informace o vládních strategiích. Naši podnikatelé zkrátka potřebují vytvořit vhodné podmínky pro konkurenceschopnost. A tím nemyslím jenom tu evropskou, ale i světovou. České firmy mají vynikající jméno po celém světě. Zahraniční trhy však mají specifické požadavky, a proto tuzemské firmy potřebují vytvářet zdroje pro vývoj a investice do technologií,“ odpověděl na dotaz Radek Jakubský, kterému držíme v příštím týdnu palce.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526