Seminář v Jičíně přiblížil, jaké jsou v kyberprostoru aktuální hrozby

 1. 2. 2024

Vishing a spoofing – nejen o těchto sofistikovaných metodách podvodů v kyberprostoru se dozvěděli účastníci úterního semináře Aktuální hrozby ve světě kyberútoků, aneb jak ochránit firmu i sebe před internetovými podvody.

Meziroční nárůst kybernetické kriminality mezi lety 2021 a 2022 byl téměř 95 %, když se v roce 2022 vyšplhal na 18554 skutků. Toto číslo však symbolizuje pouze nahlášené podvody. Pravděpodobně mnohonásobně vyšší bude počet nenahlášených přestupků nebo trestných činů odehrávajících se v kyberprostoru. A co se stane, až podvodníci začnou ve větší míře využívat, respektive zneužívat umělou inteligenci k páchání této trestné činnosti, nelze vůbec predikovat.

Jediné, co všichni můžeme, je mít dostatek informací, být mimořádně obezřetní a ověřovat, ověřovat a zase ověřovat. Slovo „OVĚŘOVAT“ se celým seminářem táhlo jako červená nit. To platí bez výjimky pro všechny: firmy všech velikostí, OSVČ, zaměstnance i soukromé osoby.

Děkuji panu nadpraporčíkovi Aleši Brendlovi, vrchnímu inspektorovi Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, za poskytnutí uceleného vhledu do široké a složité problematiky internetových podvodů, za všechna doporučení a upozornění. Je skvělé, že se tyto informace prostřednictvím podobných přednášek dostávají k široké veřejnosti, do firem, do škol nebo k seniorům.

Zkuste si udělat test a naučte se, jak nenaletět!

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526