Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. si připomíná 95 let od zápisu do obchodního rejstříku.

 25. 4. 2023

Společnost Antonín Taichman a spol., zkráceně ATAS byla zapsána do obchodního rejstříku 9. 8. 1928. V počátcích byla činnost zaměřena na prodej elektrotechnických výrobků, dovážených ze zahraničí. Prodávané elektromotory a ventilátory pana Taichmana, vyučeného elektrotechnika, mimořádně inspirovaly. Během krátké doby zkoušel navrhovat vlastní konstrukce. Po dvou letech práce vznikl první motor OM30 pro pohon pohyblivé reklamy. Již roce 1931 první nástěnný ventilátor. Firma se rozrůstá a přijímá nové spolupracovníky. Je nutné nakoupit speciální navíjecí a drážkovací stroje, rozvíjí se spolupráce se slévárnou Porkert Běloves a strojírnou Bilchbauer Třebechovice. Ze Škodových závodů přechází do Náchoda Ing. Dvořák, do pozice hlavního konstruktéra a tím výrazně zvyšuje odborný potenciál. 28.1.1932 firma přihlašuje první patent 44644 na ventilátor s ionizátorem D19, který je veřejnosti představen na pražské výstavě v roce 1934.

Technickou vyspělost dokládá i zakázka vsetínské firmy Sousedík, která zadala výrobu modelu elektrického soustrojí pro vlak Slovenská strela právě firmě ATAS. Významným odběratelem se stává firma Baťa Zlín. Od roku 1934 firma ATAS exportuje do Palestiny, Indie, Sýrie Jugoslávie, Egypta, Dánska,…. Spolupráci se zahraničím podporuje od roku 1934 pravidelná účast na veletrzích v Lipsku. Stávající nedostatečné výrobní prostory řeší pan Taichman nákupem objektu firmy Barvínek v dnešní ulici Bratří Čapků a následnou výstavbou výrobní haly.

Období druhé světové války těžce dolehlo také i na ATAS. Firma byla nucena zavést vojenskou výrobu. V důsledku toho a také díky diplomacii pana Taichmana bylo možné zaměstnat mnoho místních obyvatel, a tím je ušetřit od totálního nasazení v Německu. Neradostné období ozářila oslava výroby ventilátoru K15 s výrobním číslem 100 000 v roce 1942.

Děkovné dopisy z poválečného období dokládají i to, jak pan Taichman řadu občanů postižených válečnými útrapami podporoval. Během válečného období bylo tajně připravováno mnoho nových projektů, s jejichž realizací se počítalo po válce.

Nové projekty přinesly panu Taichmanovi radost jen krátce. 27. 6. 1948 byla firma znárodněna a 18. 7. 1949 byl pan Taichman propuštěn z pracovního poměru.

Společnost dostala nový název MEZ, který vycházel ze začlenění do skupiny Moravských elektrotechnických závodů Olomouc. I když centrála skupiny MEZ v Olomouci později  zanikla, název MEZ Náchod zůstal po několik desetiletí.

Elektrické točivé stroje byly pro průmysl socialismu tak významné, že k MEZu Náchod byly postupně přičleňovány další a další podniky jako například Porkert Běloves, Habala a Kraus Pardubice, Tramer a Kohner Náchod, Kodet a Nolč Náchod, ČKD Česká Lípa. Cílem bylo zvýšení výrobních kapacit. V roce 1963 byla postavena nová třípodlažní výrobní budova.

S rozšiřováním podniku rostl i vývojový potenciál. Světlo světa spatřily výrobky denní potřeby jako například kávomlýnek K2, kterého se tedy vyrobilo okolo 60 000 kusů, pohon legendárního šicího stroje LADA a ventilátor MEZAXIAL v modifikacích vyráběný dodnes. Byly také vyvinuty speciální výrobky pro dentální techniku, krokové motory, výrobky pro letectví i armádu… Řada projektů byla postupně předávána do jiných podniků, protože ani rozšířená kapacita výroby nestačila. Výroba ventilátorů se přesunula do Elektropragy Hlinsko, motor do vysoušeče vlasů do Novoborských strojíren, 40 % výroby větších motorů do MEZ Mohelnice, do SEZ Dolný Kubín motory tzv. řezu „C“ o výkonu 30-100 W.

Sametová revoluce přinesla mnoho změn a s nimi i privatizaci společnosti. Od 1. 1. 1994 se firma navrací k původnímu názvu ATAS a do obchodního rejstříku je zapsán název ATAS elektromotory Náchod a.s. S nástupem internetu se doplnění slova „elektromotory“ do názvu firmy ukázalo velmi prozíravé, protože při hledání je klíčové slovo v názvu společnosti obsaženo.

Období po privatizaci provází hledání nových příležitostí, vazeb, kontaktů a nových partnerů. Daří se spolupracovat s např. s firmami Bühler Vakuumschmelze a dalšími. S firmou ebmpapst a WPS trvá spolupráce dosud.

Výrobky z Náchoda mají své místo v širokém portfoliu pohonů běžných průmyslových zařízení, vakuové technice, průmyslových šicích strojích, v čistících strojích, zemědělství, ventilaci, i sofistikovaných pohonech leteckých zařízení. Export prodeje tvoří stabilně asi 70 %. Pravidelné aktivní účasti na veletrzích AMPER Brno, MSV Brno a SPS Norimberk jsou příležitostí pro setkání se stávajícími partnery i hledání nových obchodních vztahů. Výsledkem 95 leté cesty do nejistých začátků v roce 1928, je současná stabilní společnost. Firma ATAS elektromotor Náchod a.s. je spolehlivým partnerem mnoha renomovaných odběratelů a se svými 750 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů náchodského regionu.

Rok 1937

 

Rok 1961

 

Rok 2012

 

 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526