Společnost PPS advokáti s.r.o. je novým členem jednatelství Hradec Králové

 2. 3. 2021

Jsme královéhradecká advokátní kancelář působící na trhu právních služeb od roku 2002. Právní služby poskytujeme na území celé České republiky, zejména pak ve východních a středních Čechách a v Praze. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci AEA (The European Association of Attorneys) zajistíme právní služby i v zahraničí. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém a německém.

Jsme autentická advokátní kancelář.
Hrdě se hlásíme k dobrým tradicím česká advokacie. Stavovská pravidla České advokátní komory nám nepřekážejí a ctíme je. Právo nás zajímá a baví. Nejsme virtuální firma, uměle vytvořený marketingový projekt ani síť de facto samostatných advokátů. Máme reálnou historii, přehlednou strukturu, společnou identitu, jednotný styl a zásady. Nechybí nám zdravé sebevědomí ani zodpovědnost za naše konání.

Vyrostli jsme s našimi klienty.
Začínali jsme ve třech lidech na počátku milénia. Krok za krokem jsme směřovali vzhůru díky přízni klientů, ochotě se učit a pracovat, schopnostem a loajalitě členů našeho týmu. Máme pevné základy, na kterých stavíme Aktuálně je nás více než 50, z toho 29 právníků Počtem právníků se řadíme na samou špičku českých advokátních kanceláří sídlících mimo Prahu. V našich řadách se prolíná zkušenost a rozvaha s elánem a invencí mladších kolegů.

Budete nám rozumět.
V našem podání není právo vědou, ale praktickým použitím norem a judikatury, doporučením optimálního řešení situací, které přináší život. Právní vědu ponecháváme akademické obci. Podle našich zkušeností zajímá většinu klientů především výsledek, čas potřebný k jeho dosažení a vynaložené náklady. My těmto potřebám nasloucháme a respektujeme je. S našimi klienty komunikujeme otevřeně, střízlivě a srozumitelně. Klienti mají právo se ptát a dozvědět se, jaké nabízíme alternativy, jak hodnotíme šance a odhadujeme náklady. Preferujeme dlouhodobou spolupráci, za našimi klienty stojíme i v horších časech. Zůstáváme nohama pevně na zemi, neslibujeme nesplnitelné a držíme slovo.

Zajímá Vás poměr kvalita a cena?

Jsme zavedená regionální kancelář a jsme na to hrdí. Na nic si nehrajeme. Známe hodnotu peněz a víme, kolik námahy stojí je vydělat. Od počátků naší činnosti se inspirujeme kvalitou a systémem práce, který je vlastní nejprestižnějším advokátním kancelářím na trhu právních služeb v ČR. Férovou konkurenci respektujeme, posunuje nás vpřed. Cenově se nepodbízíme, ale umíme nabídnout velice zajímavé ceny. Zjednodušeně řečeno, tam kde končí naše odměny, začínají ceny kvalitních advokátních kanceláří z metropole. Našich klientů si vážíme, proto máme speciální nabídky pro ty, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě.

Hodnotí nás výsledky.

My naši práci hodnotit nechceme. Určitý obrázek o nás dávající statistické údaje. Za naši dosavadní činnost jsme pomáhali a pomáháme více než 9 500 klientů, řešili jsme a řešíme více než 22 800 kauz. Dalším ukazatelem jsou reference, z nichž některé naleznete na našich stránkách. Naše postavení na trhu konečně dokresluje dlouhodobá úspěšná účast v anketě právnická firma roku.

PPS advokáti s.r.o.
Velké nám. 135/19
500 03 Hradec králové
www.ppsadvokati.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526