Spolupráce Krajské hospodářské komory KHK s městy Trutnov a Świdnica pokračuje

 7. 7. 2021

Aktivity pro malé a začínající podnikatele na Trutnovsku

V rámci spolupráce institucí a komunit Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje společně s Městem Trutnov realizuje již třetí projekt z operačního programu Interreg V-A Česká republika-Polsko s názvem: „Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj“. Mikroprojekt je financován z fondu Euroregionu Glacensis.

Mikroprojekt je určen malým a začínajícím podnikatelům z oblasti služeb, drobného podnikání a cestovního ruchu potýkajících se   s největšími dopady pandemie Covid-19. Během měsíce června se nám společně s partnery projektu podařilo realizovat dne 11. 6.  a 29. 6.  2021 ČR, PR seminář věnovaný ženám s podnikatelským duchem. Akce byla podpořena úspěšnými podnikatelkami v přímém rozhovoru s moderátorkou a doplněna postřehy profesionální mentorky. Účastnice se zajímaly o problematiku podnikání, ale i životní příběhy a zkušenosti. Následovala živá diskuse s dotazy a tlumočením do polského jazyka i naopak. Akce se účastnilo 25 osob z ČR a 15 online z Polska. Obdobně kombinovaná akce s online českou účastí se konala i 29. 6. v polské Świdnici.

Během nastávajících dvou měsíců společně s partnery připravujeme další aktivity, které by mohly malé podnikatele zaujmout. Například dne 21. 8. 2021 jarmark ve Świdnici a 5. 9. 2021 v Trutnově. Drobní podnikatelé se mohou zapojit formou prodeje zboží ve stáncích a prostorách, které jim budou poskytnuty zdarma na obou stranách hranice včetně bohatého kulturního programu i občerstvení.

Věříme, že tento projekt bude malým i začínajícím podnikatelům přínosem a pomůže jim překonat toto složité období.

 

Jolana Vašáková 7. 7. 2021

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526