Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí II.

 23. 11. 2021

V pátek 12. 11. 2021 se v Kongresovém centru Aldis uskutečnila mezinárodní soutěž Talenty pro firmy. Soutěž je jednou z aktivit mikroprojektu s názvem Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí II./Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II., registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002109, realizovaného v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Hlavním příjemcem je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partnerem projektu na polské straně hranice je Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy.

Tato soutěž rozšiřuje spolupráci institucí v česko-polském příhraničí, je zaměřená na předávání zkušeností, sdílení dobré praxe, zvyšování informovanost o firmách a školách v příhraničních regionech, přispívá k medializaci spolupráce středních škol se zaměstnavateli. Soutěž nadaných dětí ve smíšených týmech rovněž podporuje rozvoj zručnosti, kreativity a  technického myšlení.

V Hradci se tak utkalo celkem 8 týmů. Za ČR se zúčastnily týmy z Královéhradeckého kraje a za Polsko týmy reprezentující město Svidnice. Tyto týmy bojovaly pod vedením zástupců firem: ZPA Smart Energy a.s., Trans Logistic CZ s.r.o., Bühler CZ s.r.o., Wikov MGI a.s., SQS Vláknová optika a.s., Stueken s.r.o. Dva polské týmy pak reprezentovaly firmy DAICEL, ZSM Svidnica, AAM Svidnica.

Vítězství nakonec vybojovaly:

  • Český tým společnosti SQS Vláknová optika a.s., ZŠ Komenského Nová Paka a SPŠ strojírenská a elektrotechnická Nová Paka
  • Polský tým společnosti AAM Poland sp. z o.o , ZSM Svidnica a SP č.6 Svidnica

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526