Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí II.

 23. 11. 2021

V pátek 12. 11. 2021 se v Kongresovém centru Aldis uskutečnila mezinárodní soutěž Talenty pro firmy. Soutěž je jednou z aktivit mikroprojektu s názvem Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí II./Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu II., registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002109, realizovaného v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Hlavním příjemcem je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partnerem projektu na polské straně hranice je Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy.

Tato soutěž rozšiřuje spolupráci institucí v česko-polském příhraničí, je zaměřená na předávání zkušeností, sdílení dobré praxe, zvyšování informovanost o firmách a školách v příhraničních regionech, přispívá k medializaci spolupráce středních škol se zaměstnavateli. Soutěž nadaných dětí ve smíšených týmech rovněž podporuje rozvoj zručnosti, kreativity a  technického myšlení.

V Hradci se tak utkalo celkem 8 týmů. Za ČR se zúčastnily týmy z Královéhradeckého kraje a za Polsko týmy reprezentující město Svidnice. Tyto týmy bojovaly pod vedením zástupců firem: ZPA Smart Energy a.s., Trans Logistic CZ s.r.o., Bühler CZ s.r.o., Wikov MGI a.s., SQS Vláknová optika a.s., Stueken s.r.o. Dva polské týmy pak reprezentovaly firmy DAICEL a AAM Svidnica.

Vítězství nakonec vybojovaly:

  • Český tým společnosti SQS Vláknová optika a.s., ZŠ Komenského Nová Paka a SPŠ strojírenská a elektrotechnická Nová Paka
  • Polský tým společnosti AAM Poland sp. z o.o , ZSM Svidnica a SP č.6 Svidnica

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526