Trutnovský jarmark 2021

 6. 9. 2021

Dne 5. 9. 2021 se Krajská hospodářská komora KHK společně s městem Trutnov opět podílela na uspořádání jarmarku, který se nesl v duchu tradičních řemesel a jejich ukázek. Již třetím rokem se pravidelně na akci prezentují také polští podnikatelé z partnerského města Świdnica.  V rámci přeshraničního projektu s názvem „Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj“ se letošního ročníku účastnilo 5 zástupců řemeslného a drobného podnikání z ČR a 5 z Polska.

Hlavním cílem akce bylo navázání na dlouholeté tradice živností v příhraničí a ukázky řemeslné výroby návštěvníkům. Návštěvníci měli rovněž možnost seznámit se s odlišnými zvyklostmi obou zemí, jak kulturními, tak řemeslnými.

Součástí jarmarku byl bohatý kulturní program spojený s ochutnávkami místních regionálních produktů a jejich prodejem. K vidění byla překrásná přehlídka výroby šperků a bižuterie, pletení košíků, výroba keramiky, kabelek z kůže, oděvů, pletení, vyšívání, výroba a prodej svíček, papíru, mýdel, mastí, sirupů. Nechyběly ani různé, často již zapomenuté techniky např. drátování.

Děkujeme všem členům Krajské hospodářské komory KHK, firmám i živnostníkům, kteří se akce zúčastnili a doufáme, že v této úspěšné spolupráci budeme i nadále pokračovat.

Jolana Vašáková 6. 9. 2021

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526