Tým Královéhradeckého kraje opět zazářil v celorepublikovém kole technické soutěže T-PROFI.

 1. 9. 2021

V úterý 31. srpna se uskutečnilo páté celorepublikové finále odborné metodické soutěže Talenty pro firmy T-PROFI. Tým z Trutnova vytvořený pod záštitou společnosti ZPA Smart Energy a.s. reprezentující Královéhradecký kraj obsadil druhé místo.

V soutěži T-PROFI, která se v letošním roce konala v online prostředí, se utkala družstva ze šesti krajů České republiky. Soutěžní týmy byly složené ze žáků základní a střední školy, pedagoga a zástupce konkrétní firmy, který je v pozici vedoucího týmu. Za úkol měly v časovém limitu vytvořit podle zadání funkční zařízení za pomoci polytechnické stavebnice. Modely vytvořené výhradně pro tuto soutěž jsou animací skutečného pracovního prostředí. Během montáže soutěžící navíc plnili další dílčí úkoly zaměřené na technické znalosti, logické myšlení a bezpečnost práce.

Záměrem soutěží probíhajících od okresní přes krajskou až po celorepublikovou úroveň je ojedinělou formou zvýšit v mladých lidech zápal pro techniku, posílit atraktivitu technických oborů a přilákat nadané žáky. Nedílnou součástí je ukázka spolupráce a předávání zkušeností. Uplatňuje se spolupráce v rámci týmu, spolupráce škol a firem a v neposlední řadě i spolupráce mezigenerační.

Úspěšný tým Královéhradeckého kraje zastoupený společností ZPA Smart Energy a.s., studenty Střední průmyslové školy Trutnov a žáky Základní školy v Komenského ulici vedl kapitán Jan Holý, zástupce zmíněné firmy.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci Královéhradeckého kraje a blahopřejeme k druhému místu. Tento úspěch je skvělou vizitkou všech zúčastněných, oceněním jejich zručnosti, pečlivosti a nezbytného nadšení.

Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526