Úspěšná spolupráce škol a firem: Když se snoubí teorie s praxí

 8. 12. 2022

V nádherných prostorách školní auly VOŠ a Střední zdravotnické školy Hradec Králové se ve středu 7. prosince uskutečnilo slavností předání ocenění FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ a také vyhlášení výsledků soutěže Stánek roku 2022, která proběhla v rámci letošního ročníku Prezentací středních škol a zaměstnavatelů (#PSSZ).

Ocenění FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ se uděluje od roku 2014 a je poděkováním Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK) zaměstnavatelům a středním školám za jejich aktivní spolupráci.

Zaměstnavatelům i středním školám přišli osobně poděkovat a předat ocenění  Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje, Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR, paní Markéta Stuchlíková, vedoucí odboru školství, Radek Zadrobílek, místopředseda představenstva KHK KHK a Ladislav Groh, předseda školské sekce KHK KHK.

 „Sešli jsme se tu letos již po osmé, abychom ocenili firmy a školy za jejich spolupráci, ale také za to, jak společně vzdělávají a posouvají studenty na jejich cestě za budoucím povoláním. Za podnikatele bych pak chtěl poděkovat školám za jejich péči, kterou studentům věnují. My jako podnikatelé to bezesporu oceňujeme. Bez kvalitních zaměstnanců, kteří mají dostatečné vzdělání, přehled, ale také potřebnou praxi bychom se jen těžko obešli,“ uvedl v úvodu Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva KHK KHK.

Ocenění za rok 2022 si odnesly tyto dvojice (v abecedním pořadí):

  • C.S.CARGO a.s. a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GOXuqNyj0lc

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové, Komenského 234

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=paS7eRWyXjg

  • SAFARI GASTRO s.r.o. a Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=soofV19sdnk

Součástí slavnostního programu bylo zároveň vyhlášení výsledků a předávání ocenění Stánek roku 2022, které je součástí  Prezentací středních škol a zaměstnavatelů (#PSSZ). Cílem této aktivity v režii KHK KHK je nejen zjistit celkovou úroveň stánků, ale zejména dát návod všem vystavovatelům, jak připravit efektivní a poutavou formu prezentace.

Bylo mi velkou ctí předávat toto výjimečné ocenění nejlepším firmám a školám v našem regionu za širokou škálu společných aktivit. Firmy i školy si zaslouží náš obdiv za jejich vzájemnou kooperaci a neustále se zvyšující úroveň jak ve vzdělávacím procesu, tak i při společných prezentacích,“ komentoval místopředseda představenstva KHK KHK Radek Zadrobílek.

„Na hodnocení stánků spolupracuje KHK KHK se společností Než zazvoní, specialistou na školní marketing, jedničkou v tomto oboru. Posuzovali jsme nejen vizuální podobu stánků, propagační materiály, ale také například to, jak školy na stáncích komunikovali s návštěvníky. Díky tomuto ocenění se snažíme školy  (vystavovatele) motivovat k tomu, aby se dostatečně věnovali přípravám na PSSZ a snažily se svoje prezentace neustále posouvat dál. Jedině tak bude pro ně akce úspěšná a jedině tak mohou oslovit a zaujmout více uchazečů,“ uvedl Radek Zelenka, ředitel KHK KHK.

Z 34 hodnocených škol si TOP 10 vystavovatelů odneslo diplom.

Ceny za nejlepší stánek získaly tyto školy:

1. místo: Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HX2jgKusW2g

2. místo: Střední průmyslová škola, Trutnov

3. místo: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, p.o.

 

 

 

.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526