V Rychnově odstartovaly letošní PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ

 3. 10. 2022

V Rychnově nad Kněžnou odstartoval v pátek (30. 9. 2022) již osmý ročník PREZENTACÍ STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ (PSSZ), které pravidelně pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Akce postupně projde bývalými okresními městy kraje a celou sérii zakončí prezentace v Hradci Králové (11. a 12. 11. 2022).

Na první letošní prezentaci přijelo do Rychnova téměř sedm desítek středních škol, krajských i mimokrajských, a firem, které se přišly představit letošním deváťákům a jejich rodičům. „Tyto akce mají smysl. Je potřeba, aby měli žáci (deváťáci) příležitost se setkat se svými budoucími školami, aby měli šanci si vybrat. Každý chceme dělat to, co nás baví, a k tomu je potřeba se správně rozhodnout, a to nejen srdcem. Je dobré i vidět možnosti, na jaké školy se můžou deváťáci hlásit, a to PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ nabízí…,“ uvedla Jitka Bartošová, členka představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, která společně se svým kolegou Janem Matějíčkem, členem představenstva Hospodářské komory ČR, Mgr. Janou Drejslovou, místostarostkou Rychnova nad Kněžnou, a Adamem Valentou, radním Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, rychnovskou výstavu slavnostně zahájila.

Současní deváťáci – budoucí středoškoláci mají na těchto výstavách jedinečnou příležitost získat podrobné informace o studiu na vybraných školách, dozvědět se, jaké předměty a praxe je čekají nebo jaké najdou po absolvování školy pracovní uplatnění.

„Součástí letošních prezentací jsou i online aktivity na sociálních sítích KHK KHK, a to v podobě zajímavých videí, rozhovorů či podcastů,“ uvedl Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/komorakhk/
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/krajska-hospodarska-komora-kralovehradeckeho-kraje/

Ani letošní výstavy rozhodně nejsou nuda. Řada vystavovatelů nabízí na svých stáncích interaktivní aktivity, kde si návštěvníci můžou vyzkoušet nejrůznější praktické činnosti zaměřené na přiblížení jednotlivých oborů. Přenést se můžou na chvíli do virtuálního světa nebo například navštívit chemickou laboratoř.

V Rychnově zároveň proběhlo okresní kolo soutěže TALENTY PRO FIRMY (T-PROFI), jejíž cílem je ojedinělou formou zvyšovat zájem mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese, posílit dlouhodobou kampaň podpory technických oborů na krajské úrovni, zlepšit propagaci a medializace oborů technického směru a zvýšit image těchto oborů a přilákat nadané žáky.

Více o soutěži: https://www.vybiramstredni.cz/t-profi/

Soutěžní týmy složené ze žáků základních a středních škol, pedagoga a zástupce firmy, který je v pozici vedoucího týmu, musely i tentokrát v daném časovém limitu sestavit ze součástek polytechnické stavebnice funkční a pohyblivý model zařízení s důrazem na přesnost montáže, dodržení stanovených technických parametrů a čas.

V Rychnově se utkaly tři soutěžní týmy. Vítězem se stal tým pod vedením Daniela Šmídy ze společnosti Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. ve složení: Petr Brič, Matyáš Kunc a Rudolf Černík z Technologického klubu Albrechtice a trojice ze Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra, za které soutěžili Josef Balcar, Lukáš Rada a Petr Broulík. Nesmíme zapomenout ani na pedagogický dozor z této školy – pana Jana Macka.

Gratulujeme a těšíme se na setkání v krajském kole soutěže.

Více informací o PSSZ: https://www.vybiramstredni.cz/

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526