Vyhrazená technická zařízení elektrická

 29. 1. 2023

Jednatelství Hradec Králové ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky uspořádalo dne 24. ledna dva semináře na téma „Vyhrazená technická zařízení elektrická“. Seminář byl zaměřen na novelu legislativy, která je účinná od 1. 7. 2022.

Seminářů se zúčastnilo 29 osob, zástupců firem z Královéhradeckého i Libereckého kraje. Účastníci získali informace o tom jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“), co je to pověřená organizace, jaké povinnosti je nutno splnit při uvádění VEZ do provozu, jaké povinnosti je nutno splnit při provozování VEZ, jak jsou stanoveny nově lhůty revizí VEZ. Druhá část seminářů se zabývala odbornou způsobilostí v elektrotechnice. Řešila se témata jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice, co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá, kdo je to odpovědná osoba, kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Semináře vedl Mgr. Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého (ESČ) a člen představenstva Hospodářské komory České republiky (HK ČR), kde je současně předsedou Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR. Dále člen dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR a stálý host Rady vlády pro BOZP a PO, jednatelem společnosti ELKO CZ, s.r.o.

Vzhledem k velké aktuálnosti problematiky připravujeme další semináře zaměřené na VTZ tlaková, plynová a zdvihací. V Hradci Králové se akce budou konat 21. a 27. února.

Erika Javůrková
30.ledna 2023

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526