WICHTERLE DAY, aneb poznejte obory SPŠ Otty Wichterleho pod širým nebem.

 13. 9. 2023

V letošním roce si připomínáme 110. výročí narození českého vědce a vynálezce profesora Otty Wichterleho. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s objevem silonu a měkkých kontaktních čoček. Je ale taktéž spojeno se střední průmyslovou školou v Hronově a Velkém Poříčí.

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc., Dr. h. c. se narodil 27. října 1913 v Prostějově, kde jeho dědeček založil firmu WIKOV, největší továrnu na zemědělské stroje v tehdejším Československu. Po absolvování gymnázia v Prostějově zamýšlel Otto Wichterle studovat strojní fakultu, ale nakonec se jeho životní cesta ubírala chemicko-technologickým směrem. Zaměřil se na makromolekulární organickou chemii a stal se světově proslulým českým vědcem a vynálezcem. Největšího věhlasu dosáhl objevem výroby měkkých kontaktních čoček. Během svého života zažil profesor Otto Wichterle mnoho vzestupů i pádů. V roce 1942 byl zatčen gestapem za údajnou účast v odboji, v roce 1958 byl propuštěn komunistickým vedením z Vysoké školy chemicko-technologické, v letech 1959–1969 působil jako ředitel Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, v roce 1968 se stal signatářem manifestu 2 000 slov, v roce 1990 byl zvolen předsedou Československé akademie věd. Celý svůj život zasvětil neúnavné práci, objevování a výzkumu. Zemřel 18. 8. 1998 v obci Stražisko.

V roce 2019, přesněji 1. září, se v náchodském regionu objevil nový název střední školy.   Nejednalo se o vznik školy nové, ale o přejmenování škol stávajících. Střední školy v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci, které se o rok dříve spojily v největší multioborové výukové centrum v regionu, přijaly společný název Střední průmyslová škola Otty Wichterleho. Díky dlouholeté a intenzivní spolupráci školy s firmou Wikov MGI, a především díky svolení rodiny Wichterle, která je majitelem firmy Wikov, tak dnes s hrdostí nosí škola tento název.

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho je moderní školou, vzdělávající studenty ve strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborech. Z maturitních oborů nabízí studium oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Grafický design, Modelářství a návrhářství oděvů, Tiskař na polygrafických strojích či Reprodukční grafik. Zájemci o učební obory si mohou vybrat z oborů jako Automechanik, Elektrikář, Nástrojař, Tiskař, Aranžér a Kadeřník. Studenti mají také možnost rozšířit si své vzdělání ve zkrácených oborech Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických strojích nebo si doplnit maturitní zkoušku v nástavbovém oboru Podnikání. Výuka probíhá v plně vybavených dílnách a odborných učebnách. Největší chloubou školy je polygrafické centrum otevřené v roce 2018, jež je největší a nejmodernější svého druhu v České republice.

Velmi důležitá je pro školu spolupráce s firmami, jejichž zaměření koresponduje se zaměřením oborů. Již tak úzké vztahy s mnoha firmami v regionu občas vyústí navíc v něco opravdu neobvyklého a netradičního. Tím je v letošním roce akce s názvem Wichterle day. Ve spolupráci s firmou Wikov MGI si připomeneme nejen 110. výročí narození profesora Otty Wichterleho, ale zároveň představíme naše obory široké veřejnosti přímo pod širým nebem. Prostor hronovského náměstí se ve středu 27. září od 9:00 do 16:00 hodin zaplní žáky SPŠ Otty Wichterleho, kteří se pokusí co nejlépe představit své obory. Chybět nebudou módní přehlídky, autodílna, virtuální realita, venkovní výtvarný ateliér či tiskařská dílna. V Sále J. Čapka a Jiráskově divadle budou připraveny výstavy o životě profesora Otty Wichterleho či studentské práce výtvarných oborů. Pro základní školy jsou připraveny možnosti prohlídek firmy Wikov MGI, Jiráskova divadla, Rodného domku A. Jiráska či Čapkova mlýna. Našimi partnery při této akci jsou firma Wikov MGI, Muzeum Náchodska a Město Hronov.
Využijte této jedinečné, netradiční možnosti potkat se na hronovském náměstí s tiskaři, malíři, elektrotechniky, strojaři, kadeřníky. Využijte možnosti zeptat se jich na jejich obor. Využijte možnosti dozvědět se, co a jak se na středních školách v Hronově a Velkém Poříčí učí. Věříme, že si den všichni společně moc užijeme.

Těšíme se na vás!

Markéta Machová, SPŠ Otty Wichterleho

více informací najdete na: www.spsow.cz












Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526