Z jičínského okresního kola soutěže Talenty pro firmy si vítězství odnesl tým firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

 5. 10. 2023

Technická soutěž Talenty pro firmy 2023 už zná vítěze jičínského okresního kola, které se uskutečnilo 4. 10. 2023. První místo obsadil a do krajského kola postupuje tým kapitána Lukáše Dlouhého z firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o., ve kterém na montáži pohyblivého modelu ze stavebnice Merkur spolupracovali žáci 5. třídy ze Základní školy Husitská z Nové Paky a studenti 2. ročníku novopacké Střední školy strojírenské a elektrotechnické. BLAHOPŘEJEME!

Gratulace náleží ale i všem ostatním účastníkům, protože výsledky byly opravdu těsné, a jak je patrné z fotodokumentace, všichni „bojovali“ s obrovským nasazením. Blahopřejeme studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Střední školy strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace a dále žákům ze Základní školy 17. listopadu v Jičíně, Základní školy Komenského v Nové Pace a Základní školy Husova, Jičín.

Srdečně děkuji Markétě Petrové a Milošovi Dolejšímu ze společnosti SQS Vláknová optika a.s., Zuzaně Balouškové, Jakubovi Lánskému a Lukášovi Dlouhému ze společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Blance Maškové a Petru Dittmarovi ze společnosti Seco Industries s.r.o. a v neposlední řadě vedení středních a základních škol – Lee Vojtěchové, Zdeňku Burkertovi, Jaroslavu Kostelníčkovi, Romanu Marešovi a Milanu Schlöglovi, bez jejichž spolupráce by se soutěž nemohla uskutečnit.

Speciálně děkuji Pavlu Augustinovi a Radomíru Mikyskovi ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické za úžasnou spolupráci a poskytnutí zázemí pro realizaci soutěže.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526