Zaměstnanecké benefity jsou velké businessové téma, které ovlivňuje úspěšnost firmy.

 1. 11. 2023

Krajská hospodářská komora ve spolupráci s členskými společnostmi Generali Česká pojišťovna a.s. a GoodCall, Hradec Králové s.r.o. uspořádala 31. října seminář na téma Zaměstnanecké benefity, právní a daňové aspekty.
Tři desítky účastníků z řad zejména HR specialistů měly možnost nahlédnout na oblast zaměstnaneckých výhod z různých aspektů na praktickém semináři, který se uskutečnil 31. října v Hradci Králové. Úvod semináře patřil Mgr. Marcele Moravcové, jednatelce GoodCall Hradec Králové, s.r.o., která se věnovala benefitům z pohledu pracovního trhu. Její inspirativní prezentace se zaměřila nejen na představení nejčastěji poskytovaných benefitů, ale i na to, zda jsou atraktivní pro zaměstnance a splňují jejich očekávání. Dále cílila na očekávání generace Z, která vstoupila na trh práce s velmi odlišným přístupem v oblasti work-life balance, což je podle průzkumů hlavním klíčem k větší spokojenosti. Další probíranou oblastí byly nejčastější faktory ovlivňující rozhodnutí zaměstnanců ke změně práce, nebo jak mohou benefity pomoci lidem lépe zvládat finanční situaci. Velká pozornost byla věnována benefitu práce na dálku tzv. home office, který se stal fenoménem v kovidové době. Dnes tuto možnost práce nabízí více než 80% zaměstnavatelů. Personalisté se dozvěděli, že zaměstnanci v našich firmách si nejvíce cení dobrých vztahů na pracovišti a vhodného pracovního prostředí.
Na právní a daňové aspekty s přihlédnutím k tzv. Konsolidačnímu balíčku 2024 se v druhé části semináře soustředil JUDr. Jan Onheiser. Nahlédl na členění benefitů podle mnoha kritérií, upozornil zejména na dodržování pravidel nediskriminace, představil daňově uznatelné, neuznatelné a neutrální benefity, vysvětlil, jaký je daňový dopad poskytovaných výhod na zaměstnance. Doporučil způsob úpravy poskytování zaměstnaneckých výhod ve vnitřních směrnicích a předpisech zaměstnavatelů.
Upozornil i na možná rizika pro zaměstnavatele. 
Závěrečná část patřila Ing. Aleně Krátké, manažerce klíčových klientů a Ing. Radomíru Slanému, obchodnímu specialistovi, oběma z Generali Česká pojišťovna a.s.  Představili možnost praktické implementace zaměstnaneckých benefitů ve firmách v oblasti Královéhradeckého kraje, vysvětlili, proč firmy programy zaměstnaneckých výhod využívají. Prezentovali konkrétní možnosti v nastavení zaměstnaneckých programů, ozřejmili základní rozdíly a na praktických příkladech prezentovali uplatnitelné daňové režimy a finanční výhody nejen z pohledu zaměstnanců, ale hlavně zaměstnavatelů.

Seminář byl skvělým návodem pro HR manažery a majitele firem, jak pečovat o své zaměstnance a být atraktivním zaměstnavatelem.

Erika Javůrková, 1. 11. 2023

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526