ONLINE Poradna – Dotace pro podnikatele

Dotace pro podnikatele

Nové dotační příležitosti pro podnikatele

Renata Říhová, Centrum evropského projektování, a.s.

Podpora kreativity podnikání ze strany kraje

Adam Valenta, Člen Rady Královéhradeckého kraje
Ivana Kudrnáčová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podpora forem flexibilního zaměstnávání – projekt FLEXI

Blanka Švorcová, Úřad práce ČR – krajská pobočka Hradec Králové

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526