Souhlas se zpracováním osobních údajů

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním formuláře beru na vědomí, že:

Zpracovatel – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje zpracovává moje osobní údaje pro správce Hospodářskou komoru České republiky se sídlem Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 49279530, spisová značka A 8179 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“), pro účely vyplývající ze zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zpracovatel i správce zpracovávají osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem či zpracovatelem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných správcem či zpracovatelem.

Prohlášení správce a zpracovatele:

Správce i zpracovatel zpracovávají Vaše osobní údaje uvedené na přihlášce (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) v souladu s národní i evropskou legislativou.

Správce i zpracovatel dále prohlašují, že budou zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či zaměstnanci správce či zpracovatele.

Správce i zpracovatel budou osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v Hospodářské komoře České republiky a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.

Dále máte právo:

Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce a zpracovatel zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce či zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526