EURES Triregio 2020-2021  – pracovní program  European Programme for Employment and Social Inclusion („EaSI“ – EURES Axis) 2014 – 2020, VP/2019/006

EURES-TriRegio 2020-2021“  – pracovní program  European Programme for Employment and Social Inclusion („EaSI“ – EURES Axis) 2014 – 2020, VP/2019/006

 

 • Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů a  hospodářských komor  z Čech, Saska a Dolního Slezska.
 • Partnerství TRIREGIO považuje za stěžejní tvůrčí úkol ve své činnosti integraci trhu práce a trhu profesního vzdělávání v trojzemí (tj. v česko-polsko-saském pohraničí). V popředí aktivit partnerství je jednak poskytování informací, poradenství a zprostředkování a zajištění přístupu k informacím o životních a pracovních podmín­kách pro širokou veřejnost, ale také rozvoj přeshraniční výměny volných pracovních míst.
 • Doprovodné aktivity partnerských organizací mají za cíl přispět k vyšší transparentnosti regionálního trhu práce. Ukázalo se, že v jednotlivých částech pohraničního regionu nejsou k dispozici srovnatelné údaje týkající se přeshraniční mobility. Pořádané workshopy a expertní fóra by měly přispět ke vzájemnému pochopení a k identifikaci potřeb v oblasti další činnost, a v neposlední radě také ke koncipování účinných projektu partnerských organizací zaměřených na potřeby trhu práce.

Partneři projektu:

 • Bundesagentur für Arbeit,  Chemnitz
 • DGB Bezirk Sachsen, Dresden
 • Industrie- und Handelskammer Chemnitz
 • Region Jeleniogórski,  Jelenia Góra
 • Dolnoslaski Wojewódzki Urzad Pracy w Walbrzychu, Walbrzych
 • Dolnośląscy Pracodawcy,  Wałbrzych
 • Úřad práce Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové
 • Českomoravská konfederace odborových svazu, Praha
 • Krajská hospodářská komora KHK v Hradci Králové
 • Okresní hospodářská komora v Jablonci n. N.
 • Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2021
 • Realizační tým: František Molík, Petra Matějíčková
 • Rozpočet: 79.818,40 EUR, 20% spolufinancování, NN 7% z celkových způsobilých PN
 • Realizované aktivity: semináře pro zaměstnavatele, diskuzní fóra, poradenské dny, kontaktní místo, výjezdy za dobrou praxí

 Aktivity projektu:

 1. Semináře pro zaměstnavatele – KHK KHK spolu s úřady práce a spolupracujícími organizacemi z příhraničních regionů uspořádají 4x během finančního období semináře na aktuální témata v Královéhradeckém kraji. Ve spolupráci s úřady práce a dalšími organizacemi budou osloveni zaměstnavatelé a zainteresované organizace s přeshraničním přesahem na aktuální témata, či témata, která musí zaměstnavatelé obou zemí aktuálně řešit. Budou jim poskytnuty informace k dané problematice odborným lektorem. Dále jim budou jim nabídnuty služby KHK KHK, úřadů práce, EURES pro zaměstnavatele, poskytnuto poradenství ze strany EURES poradců, popř. externího odborníka na řešení aktuální problematiky na přeshraničním pracovním trhu.
 2. Kontaktní místo v kancelářích partnera – kontaktní bod v kancelářích KHK KHK k zodpovězení dotazů, týkajících se nabídky a poptávky pracovních míst, zaměstnávání cizinců, poradenství a informační a dotazový servis – Krajské hospodářské komory, která ve spolupráci se spolupracujícími organizacemi bude poskytovat kontinuální poradenství a pomoc
 3. Diskuzní fóra – workshopy na aktuální témata problematiky zaměstnávání v česko-polském příhraničí. Ve spolupráci se všemi partnery bude diskutována problematika a dále budou fóra spojena s přednáškou (expert) na dané aktuální téma (např. téma zaměstnávání cizinců apod.)
 4. Účast v aktivitách partnerství – účast a aktivní spolupráce při organizaci burz práce
 5. Interregionální poradenské dny – pomoc při zprostředkování volných míst uchazečům na trhu poptávaných oborů, a poskytnutí kvalitních a komplexních informací o životních a pracovních podmínkách v česko-polském příhraničí. KHK KHK reaguje na zvýšený zájem ze strany uchazečů i zaměstnavatelů o tento způsob zprostředkování práce. Poradenské dny jsou místem, kde se potenciální uchazeči a zaměstnavatelé osobně setkávají, je tak realizováno přímé zprostředkování volných pracovních míst v česko-polském příhraničním regionu. Dalším z cílů je propojit zúčastněné aktéry z oblasti trhu práce, vzdělávání a ekonomiky a umožnit jim navázání vzájemné přeshraniční spolupráce.
 6. Vydání příručky – zaměstnanost a mobilita pracovních sil v česko-polském příhraničí. Příručka bude obsahovat popis podmínek v oblasti zaměstnávání v Polsku a ČR.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526