INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(BOZP)

 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 22. 11. 2022
  Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání.   Ošetření úrazu na pohotovosti.   Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. 14.11.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kdo může požádat o odškodnění za covid-19? Co je nutné k žádosti doložit? Které profese mohou požádat o odškodnění za covid-19 jako ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 14. 11. 2022
  Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZP.   Práce z domova z pohledu BOZP.   Závaznost ostatních předpisů, včetně norem v BOZP. 13.11.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer Článek si klade za cíl, srozumitelně a na základě prokazatelných argumentů vysvětlit, proč jsou ostatní předpisy (včetně technických norem) ve stanovených případech pro zaměstnavatele v oblasti BOZP ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 8. 11. 2022
  Řád prohlídek pro VTZ.   Odpovědnost za užívání/provozování VTZ, při různých formách provozování VTZ.   Řád prohlídek pro VTZ. 24.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Zpracovává se řád prohlídek, údržby a revizí dle § 2 písm d) nařízení vlády č. 190 /2022 Sb. jen pro nové VTZ elektro uvedená do provozu nebo zrekonstruovaná po ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 1. 11. 2022
  Evidence doby řízení při pracovní cestě.   Školení k BOZP v případě agenturního zaměstnávání.   Evidence doby řízení při pracovní cestě. 24.10.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Rád bych se zeptal na povinnost organizování pracovní cesty zaměstnance zaměstnavatelem: zaměstnanec, který při práci běžně neřídí vozidlo (nemá to v pracovní smlouvě), standardně má směny rozvržené ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 25. 10. 2022
  Zdravotní způsobilost práce ve výškách.   Pracovní systém pro zvedací plošinu.   Zdravotní způsobilost práce ve výškách. 17.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Dobrý den, prosím o informaci, zda máme povinnost posílat zaměstnance na zdravotní prohlídku pro práci ve výškách i v případě prácí na žebříku, nebo prácí na lešení, pokud není jiným ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 18. 10. 2022
  Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – říjen 2022.   Výpověď ze zdravotních důvodů a odškodné.   Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – říjen 2022. 11.10.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz) Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ říjen 2022. ČSN EN 81-22 ed. 2 ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 11. 10. 2022
  Osobní ochranné prostředky – postupy, předpisy, normy.   Obsluha elektrických zařízení – osoba poučená, znalá, nebo školená?   Osobní ochranné prostředky – postupy, předpisy, normy. 28.9.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz) Postupy, předpisy, normy a další užitečné informace pro uvádění osobních ochranných výrobků na trh ČR, SR a EU 23. 9. 2022 Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 4. 10. 2022
  Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.   Pověření osoby odpovědné za plynová zařízení.   Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv.   Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. 20.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Je to správně? § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., osoba poučená. Školitel: zaškolení na ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 27. 9. 2022
  Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – září 2022.   Nové normy ČSN elektrotechnika – srpen 2022.   Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.   Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – září 2022. 12.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022. NOVÉ NORMY ČSN ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526