INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(BOZP)

 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 17. 6. 2024
  Definice vyhrazených elektrických zařízení.*  Definice a rozdělení vyhrazených tlakových zařízení.*  CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP IV. – Osobní ochrana zraku.*  Definice vyhrazených elektrických zařízení. 13.6.2023, Igor Lüftner – Martin Šturma,, Zdroj: Verlag Dashöfer Při nesprávném provozování elektrických zařízení dochází ke vzniku vysokého rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Je proto ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 10. 6. 2024
  Lhůta k posouzení úrazu.*  Sklon šrafování na bezpečnostní zábraně.*  Lhůta k posouzení úrazu. 13.5.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Je v legislativě jednoznačně stanovená doba, do kdy musí zaměstnavatel určit, zda se jedná nebo nejedná o pracovní úraz? Např. dopravní nehoda. Stala se sice v pracovní době, ale určit, zda úraz nese znaky ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 3. 6. 2024
  Podcenění důležitosti osobních ochranných prostředků se nevyplácí.*  Zaměstnankyně na rodičovské dovolené.*  Zaměstnanci se zdravotním postižením.*  Podcenění důležitosti osobních ochranných prostředků se nevyplácí. 2.5.2024, Zdroj: SUIP Toto prohlášení můžeme lehce odsouhlasit. Ale i tak jej v praxi často opomíjíme. Na konkrétním příkladu z praxe si ukážeme, jaké důsledky může mít zanedbání bezpečnosti práce ve spojitosti s podceněním ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 27. 5. 2024
  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v udržitelných dodavatelských řetězcích.*  Jaký je význam asistenčních exoskeletonů na pracovišti?*  Záznam o úrazu jen v případě hospitalizace nad 5 dní.*  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v udržitelných dodavatelských řetězcích. 21.4.2024, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu) Vývoj směrem k udržitelnosti ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 20. 5. 2024
  Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení OOPP III. – Osobní ochrana rukou.*  Důsledky použití nefunkčních osobních ochranných pracovních prostředků.*  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu.*  CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP III. – Osobní ochrana rukou. 7.5.2024, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz) Druhy ochrany rukou Nejlepší způsob bezpečnosti práce je včasná a účinná prevence. ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 13. 5. 2024
  Pracovní úrazy a OOPP.*  Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu a nemoci z povolání.*  Odškodnění nenahlášeného úrazu po skončení pracovního poměru.*  Pracovnělékařská prohlídka u řidičů pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.*  Pracovní úrazy a OOPP. 24.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer Každoročně vznikají ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 6. 5. 2024
  Zaměření na změnu klimatu při příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.*  Práce v kabelových šachtách.*  Bezpečnost elektrických zařízení a činností na elektrických zařízeních.*  Zaměření na změnu klimatu při příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 28.4.2024, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu) Světový den BOZP ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 29. 4. 2024
  Dohoda o řízení „referentského“ vozidla.*  Odškodnění pracovního úrazu.*  Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol.*  Dohoda o řízení „referentského“ vozidla. 2.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Řidič „referentského“ vozidla“ je běžný pojem, který však zákoník práce ani další předpisy výslovně neupravují. Pracovní cestu lze vykonat veřejnými hromadnými dopravními prostředky, zaměstnavatel pak zaměstnanci poskytne ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 22. 4. 2024
  Nové normy BOZP a PO – duben 2024.*  Postřehy z kontrolní činnosti inspekce práce – havárie s následkem vážného poranění.*  Kontroloři se zaměří na nehlášené pracovní úrazy a úmrtí.*  Nové normy BOZP a PO – duben 2024. 16.4.2024, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz) Seznam nových norem týkajících se BOZP a PO, které vyšly ve věstníku ÚNMZ ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526