INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(BOZP)

 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 26. 2. 2024
  Nemoc z povolání.*  Nová výtvarná soutěž přibližuje dětem a mládeži téma digitálních technologií v oblasti BOZP.*  Nemoc z povolání. 23.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Pokud je přiznaná nemoc z povolání a vyplácena náhrada za ušlou mzdu, bude tato náhrada odejmuta, pokud se dostanu do invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně z ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 19. 2. 2024
  Home office – práce zaměstnance na dálku.*  Pracovní úraz, trvalá invalidita a starobní důchod.*  Home office – práce zaměstnance na dálku. 12.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer 1. Právní požadavky dopadající na práci na dálku (home office) Home office (práce z domova/práce na dálku) lze charakterizovat jako dohodnutý výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele, ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 12. 2. 2024
  Bezpečnostní přestávky, aneb mnoho povyku pro nic.*  Nesplnitelný požadavek v bezpečnostním listu chemické látky.*  Pracovní úrazy v ohřívárně.*  Bezpečnostní přestávky, aneb mnoho povyku pro nic. 12.1.2024, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz) To, co platilo (o délce bezpečnostních přestávek), to bylo zrušeno, aby to zrušené, bylo zase zrušeno tak, aby zase platilo to, co platilo ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 5. 2. 2024
  Výstupní prohlídka u zaměstnance v neschopnosti, kterému skončila smlouva na dobu určitou.*  Protichladová přestávka a opaření čajem.*  Opaření horkou vodou o přestávce.*  Výstupní prohlídka u zaměstnance v neschopnosti, kterému skončila smlouva na dobu určitou. 20.12.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Je potřeba výstupní prohlídka u zaměstnance, který pracoval v kategorii 1 s riziky ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 29. 1. 2024
  Státní úřad inspekce práce v minulém roce uskutečnil téměř 19 tisíc kontrol a uložil více než 3 tisíce pokut v souhrnné výši přesahující 351 milionů korun.*  Lhůta pro revize hromosvodů.*  Jedná se o vyhrazené elektrické zařízení? Je potřeba zkouška odborné způsobilosti?*  Provozní deník.*  Státní úřad inspekce práce v minulém roce uskutečnil téměř 19 tisíc ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 22. 1. 2024
  Nové normy v lednu 2024.*  Z nového průzkumu vyplývá, že z faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění jsou na evropských pracovištích pracovníci nejčastěji vystaveni ultrafialovému záření a emisím ze spalování nafty.*  Označení požárních dveří.*  Nové normy v lednu 2024. 15.1.2024, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz) Seznam nových norem týkajících se BOZP z ledna 2024. VYDANÉ ČSN Značka normy ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 15. 1. 2024
  Pracovní cesta.*  Kýla a pracovní úraz.*  Instalace madel v mateřské škole.*  Pracovní cesta. 22.10.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Dle § 42 ZP se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne o vyslání na pracovní cestu. Jakou formu tato dohoda musí mít? Odpověď: Zákoník práce č. 262/2006 Sb., je – jak známo – liberální a tento liberální moment je ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 8. 1. 2024
  Změny legislativy týkající se BOZP účinné od 1. ledna 2024.*  Nové normy.*  Příležitostné řízení vozidla zaměstnancem.*  Změny legislativy týkající se BOZP účinné od 1. ledna 2024. 2.1.2024, Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc., Zdroj: Verlag Dashöfer Nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 1. 1. 2024
  Jak správně dezinfikovat společné prostory?*  Hořlavé kapaliny a jak je zařadit?*  Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého.*  Jak správně dezinfikovat společné prostory? 8.10.2020, Zdroj: Verlat Dashöfer, Česká asociace úklidu a čištění Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem Výzva k používání výtahů Dokumenty Dezinfekce Anti-COVID, kterou podle receptury WHO začaly operativně vyrábět české ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526