INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(BOZP)

    Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

    IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
    Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526