INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(BOZP)

 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 20. 3. 2023
  Je úraz uznatelný jako pracovní?   Kontrola elektrických spotřebičů.   Nové normy elektro – únor 2023.   Je úraz uznatelný jako pracovní. 13.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Potřebovali bychom poradit, zda se jedná o pracovní úraz či ne. Zaměstnankyně – administrativní pracovnice – přišla do zaměstnání v 7:25. Poté šla do kuchyňky s prázdným hrníčkem a ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 13. 3. 2023
  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EU.   Lesní kluby a školky – plnění povinností v oblasti BOZP.   Práce s chemickými látkami – zařazení do druhé kategorie.   Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EU. 27.1.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 6. 3. 2023
  Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách.   Výstupní prohlídka u zaměstnance v neschopnosti, kterému skončila smlouva na dobu určitou.   Způsob školení poučených osob.   Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách. 27.2.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Přes 900 organizací ve zdravotnictví bude spadat pod zákon o kyberbezpečnosti Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 27. 2. 2023
  Pozbytí způsobilosti a doba před uznáním nemoci z povolání.   Právní předpisy ES pro výtahy.   Ochranu střech průmyslových objektů zvenčí je možné řešit jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem. Pozbytí způsobilosti a doba před uznáním nemoci z povolání. 4.9.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Na periodické lékařské prohlídce zaměstnanec pozbyde dlouhodobě zdravotní způsobilost k vykonávané ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 20. 2. 2023
  Nové normy BOZP – únor 2023.   Školení elektrotechniků.   Zařazení elektrického zařízení.   Nové normy BOZP – únor 2023. 15.2.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz) Nové normy ČSN pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ únor 2023. ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost – Slovník; (idt ISO 22300:2021); Vydání: Únor 2023 kat. č. 514714 ČSN ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 13. 2. 2023
  Oprávnění školit z montáže lešení.   Práce na žebříku.   Práce ve výškách – osamocený zaměstnanec.   Oprávnění školit z montáže lešení. 30.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Prosím o informaci, zda z vlastní montáže pojízdného lešení může zaměstnance školit např. vedoucí zaměstnanec, příp. bezpečák, a to jen z návodu k obsluze, který si nastuduje? Dále ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 6. 2. 2023
  Dohoda o spolupráci v BOZP.   Údržba OOPP.   Dohoda o spolupráci v BOZP. 13.12.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz) Dotaz: Na pracovištích naší firmy (jedná se o výrobní firmu) denně vykonávají práci zaměstnanci 2 externích firem (zajištění stravování, úklid). Uzavíráme dohodu o spolupráci při zajišťování BOZP a vzájemném informování o rizicích s každou z externích ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 30. 1. 2023
  Dohoda o spolupráci v BOZP.   Zásuvky v kuchyňské desce.   Dohoda o spolupráci v BOZP. 13.12.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz) Dotaz: Na pracovištích naší firmy (jedná se o výrobní firmu) denně vykonávají práci zaměstnanci 2 externích firem (zajištění stravování, úklid). Uzavíráme dohodu o spolupráci při zajišťování BOZP a vzájemném informování o rizicích s každou ...
 • BOZP – Informace nejen pro podnikatele. 23. 1. 2023
  Řidiči-referenti – I. část Všeobecný úvod.   Řidiči-referenti – II. část Hlavní zásady provozování vozidel.   Řidiči-referenti – I. část Všeobecný úvod. 18.1.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je velmi rozsáhlá a zasahuje do všech oblasti pracovního života zaměstnanců. To vytváří značné požadavky na odbornou úroveň osob zajišťující ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526