93e16f51-8f01-4b4a-9972-74f3c282c4c2

 22. 5. 2020

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526