5295b99d-be3c-4cfd-9c02-79fb6bf9aa7b

 22. 5. 2020

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526