BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 31. 5. 2022

Osvětlení kanceláří.  

Vybavení sprch.  

Osvětlení kanceláří.

23.5.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mnohé kanceláře u nás jsou vybaveny zářivkovými tělesy – klasické zářivky. Osvětlení je dostatečné, ovšem dochází ke stížnostem, že zaměstnancům osvětlení již nevyhovuje (ostré světlo, barva světla apod.) a že požadují alespoň výměnu za LED trubice. Rovněž vnímáme, že některým zaměstnancům uvedené světlo nevyhovuje a že v některých případech i ubíráme množství zářivkových trubic, kvůli snížení ostrého osvětlení, přesto je nutné zaměstnancům vyhovět i v případě požadavku na výměnu osvětlení – např. za LED trubice?

Odpověď:

Ano, vyhovět zaměstnancům nutné je, ale to zároveň neznamená, že jediným řešením musí být osazení LED trubic namísto zářivek.

Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit mj. odpovídající hygienické požadavky na osvětlenost pracoviště, přičemž bližší požadavky stanoví § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve zn. pozd. předpisů – zde jsou i zezávazněny normy na osvětlenost (zajímá nás ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště; zdarma dostupná v CZ zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/).

Požadované hodnoty osvětlenosti v místě zrakového úkolu (pro standardní kancelář 500 lx) nejsou ovšem jediným závazným požadavkem, zjednodušeně uvedu zejm. osvětlenost v bezprostředním okolí místa zrakového úkolu, rovnoměrnost osvětlení a to, že osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Teplota chromatičnosti (barevný tón) není závazně daná pro jednotlivé druhy pracovišť, nýbrž doporučená vzhledem k účelu (činnosti), pro který je osvětlený prostor určen (teplá pro prostor k odpočinku, chladná pro většinu pracovišť).

V dotazu uvádíte, že si zaměstnanci stěžují na ostré světlo, pravděpodobně máte tzv. „přesvětleno“ a dochází tedy k oslňování, což je rozpor s požadavky právního předpisu, a z toho vzniká nutnost situaci bez prodlení řešit. Nevhodné osvětlení samozřejmě má negativní zdravotní dopady, některé jsou akutní a mohou proliferovat v pracovní úraz (oslnění, náhlá změna intenzity osvětlení, kdy se oko nestihne adaptovat), některé jsou dlouhodobé s nespecifickými symptomy, ale mohou se projevit v podobně pracovní neschopnosti.

Dále uvádíte, že osvětlení je dostatečné, ale už neuvádíte, jestli pokaždé po zásahu do osvětlovací soustavy za účelem ubrání zářivky tuto teorii ověříte luxmetrem vč. propočtu rovnoměrnosti – právě u tohoto „nahodilého“ způsobu minimalizace intenzity osvětlení si jednak narušíte rovnoměrnost, občas se paradoxně povede snížit hodnoty v místě zrakového úkolu a okolí pod požadované minimum.

Osvětlovací soustavu je nutné v každé místnosti brát jako celek. A pokud je třeba minimalizovat oslňování, buď lze cestou adekvátních krytů zářivek o určitých parametrech, nebo obměnou všech zářivek za zářivky vydávající nižší intenzitu osvětlenosti (nebo sáhnete po Vámi uvedených LED trubicích) – záleží, jaké řešení je pro Vás optimální. Nicméně i u těch LED trubic potřebujete na počátku vědět, jaké parametry si pohlídat (vč. Kelvinů pokud chcete zkusit neutrální barvy namísto chladných), abyste docílili požadovaného výsledku a nakonec třeba opět nepřesvítili. Vše za předpokladu, že zároveň nemáte lesklé podlahy, které oslňují zaměstnance odleskem zespodu.

Pokud si sami nejste jistí výběrem konkrétních typů světelného zdroje (není to jednoduchá záležitost), doporučuji se obrátit na odborníky – ať už projektanty nebo autorizované laboratoře k měření osvětlenosti (navrhnout a pak můžete rovnou i nechat změřit).


Vybavení sprch.

23.5.2022, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Nemůžeme se shodnout na názoru, zda sprchy, sprchové kouty a prostor před sprchou vybavit patřičnou rohoží, příp. jinou vhodnou podložkou. Někteří kolegové argumentují, že uvedené rohože, podložky apod. musí být jak ve sprchách, tak i před nimi, a to zejména z důvodu zabránění uklouznutí, jiní naopak argumentují tím, že rohože mohou být zdrojem nemocí – např. z důvodu nedostatečného čištění, výskytu plísní apod. Vnímáme, že prostor, kde se vyskytuje voda může být kluzký, ovšem s ohledem na současnou výrobu sprchových koutů a vhodné dlažby do sanitárních zařízení je možné se domnívat, že kluzký povrch byl řešen již zhotovitelem, výrobcem, a tak rohože, podložky apod. nejsou u nových zařízeních již nutné. Ovšem nebezpečí uklouznutí v daných prostorech je vždy.

Odpověď:

Ano, výrobci dnes často na riziko uklouznutí myslí a povrch (podlaha) je upraven , ale tuto domněnku nelze automaticky předpokládat, je nutné vždy na místě ověřit, protože zrovna ty Vaše mohou mít kluzkou podlahu, když je mokrá. Pokud ale máte sprchy s protiskluzovou úpravou povrchu, rohože nedoporučuji – nejde pouze o potenciální líheň patologických mikroorganismů (jak ostatně zmiňujete) v důsledku zanedbaného úklidu a podcenění pravidelného větrání. Paradoxně může být sama rohož příčinou úrazu – buď o ni někdo zakopne, nebo zakoupíte nevhodnou s kluzkou spodní stranou – když pod ní nateče voda, sprchující se s ní proletí jako Aladin na létajícím koberci.

Pokud máte povrch sprch naopak kluzký, rohože ano, ale jednak by neměly být zbytečně vysoké a spodní strana by neměla na mokrém povrchu klouzat, jednak je nutné následně zajistit pravidelný a řádný úklid vč. dezinfekce a pravidelné větrání (u VZT dbát na pravidelné čištění koncových elementů).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526