BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 21. 6. 2022

Výpověď pro neschopnost dále vykonávat práci.  

Návrat po mateřské a vysoký tlak.  

Výpověď pro neschopnost dále vykonávat práci.

10.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Můj muž, pracující 12 let jako školník, v jeho náplni práce bylo například malování tříd s vysokými stropy, údržbářské práce všeho druhu, stěhovaní těžkých břemen (skříně, lavice, tabule) chození do schodů s břemeny 5pater atd. za uplynulou dobu to vždy zvládl. Dnes je mu 58 let, má omezení je po několika operacích a protože zaměstnavatel toto vše po něm vyžaduje, nahlíží na něj jako na lenocha. Od lékaře už měl i návrh na částečný invalidní důchod. Stále se snažil nemarodit a nějak to zvládnout, teď je nucen podat výpověď ze zdravotních důvodů. Pokud jí podá (s potvrzením od lékaře) na co má nárok? Jaká je výpovědní lhůta Jaká podpora? Pokud ve výpovědi onemocní, jak se to počítá? Musí mu výpověď zaměstnavatel přijmout?

Odpověď:

Doporučuji, ať v žádném případě  nedává výpověď sám. To je zcela zbytečné. Když má Vás manžel potvrzení od lékaře ohledně svých zdravotních omezení, tak ať ho zaměstnavatel pošle k lékaři pracovnělékařské péče a ten mu dá posudek o zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti k práci a podle toho ať se zaměstnavatel zachová, jak chce a když mu nemůže dát lehčí práci, tak ať mu dá výpověď on. Nakonec to bude lepší, i když třeba půjde na úřad práce – budou na něj hledět jako na zdravotně postiženého.

Samozřejmě ve finále by se de facto nic nestalo, kdyby dal výpověď on sám – to je výpověď bez uvedení důvodu, zaměstnavatel ji přijmout musí. Výpovědní lhůta je stejná u výpovědi zaměstnavatele i výpovědi zaměstnance 2 měsíce. Protože se jedná o obecnou chorobu, tak žádné další nároky (odstupné, náhrada škody apod.) nevzniknou, pouze po výpovědní dobu ho bude muset zaměstnavatel platit (ve výši průměrného výdělku) i když mu nebude přidělovat na základě posudku lékaře pracovnělékařské služby práci.


Návrat po mateřské a vysoký tlak.

30.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vracím se po rodičovské dovolené do práce. U firemní lékařky mi byl naměřený vysoký tlak a poslala mě k obvodní lékařce abychom to vyřešily. Po holteru se ukázalo, že mám hypertenzi a nasadila se medikace. Závěrem bylo že posudek do práce od firemní lékařky byl – schopna vykonávat práci s podmínkou osmihodinových směn – pouze ranní. Předtím jsem vykonávala dvanáctihodinové směny denní/noční. Zaměstnavatel mi řekl, že pro mě práci na osmihodinové směny nemá. Na co mám tedy nárok, nebo jak řešit tuto situaci? Navrhl mi pouze podepsat výpověď, jelikož se jedná o vysoký tlak a na odstupné bych měla nárok pouze v případě, že by se jednalo o pracovní úraz.

Odpověď:

Bohužel vás nepotěším. To je pravda. Protože se jedná o výpověď ze zdravotních důvodů pro obecnou chorobu, žádné nároky krom 2 měsíční výpovědní doby nevznikají. Snad se ještě poraďte s lékařem (svým specialistou), zda by to nevyřešila pracovní neschopnost (myslím, zda by se zdravotní stav nezlepšil), ale jinak skutečně asi není jiné řešení, než aby Vám dal zaměstnavatel výpověď.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526