BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 6. 2022

Stravování na pracovišti.  

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

Stravování na pracovišti.

21.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Co musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům k možnosti stravování na pracovišti? Od zaměstnavatele dostáváme stravenky, na některých pracovištích jsou kuchyňky vybavené mikrovlnou troubou, ledničkou, dřezem a mycími prostředky na nádobí. Jídlo zaměstnanci konzumují v kancelářích, žádnou jídelnu zde nemáme a ani nám zaměstnavatel nezajišťuje dovoz jídla. Stravujeme se tedy tzv. na vlastní pěst během přestávky na jídlo a oddech. Nyní začal zaměstnavatel, v rámci úsporných opatření, uvažovat o tom, že zruší mikrovlnky, ledničky. Co se týká mycích a čistících prostředků, tak ty již omezoval. Jak se tedy může zaměstnanec stravovat, když tato zařízení nebude mít k dispozici a navíc zde jsou zaměstnanci, kteří jsou omezeni různými dietami (např. alergie na lepek, mléko atp.). Může takto zaměstnavatel vše zrušit a na zaměstnance nebrat ohled?

Odpověď:

Dobrý den, předem se omlouvám, ale asi Vás nepotěším.

Podle § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Z toho tedy vyplývá, že zaměstnavatel nemá povinnost zajišťovat stravování ani je financovat, zákonem má pouze uloženou povinnost zaměstnancům stravování umožnit, a tuto povinnost má vůči zaměstnancům ve všech směnách. Možnost stravování nezahrnuje zajištění jídla (poskytování stravování např. v závodní jídelně), ale pouze vhodné rozvržení pracovní doby, vybavení prostoru, kde se mohou zaměstnanci stravovat, vybavení kuchyněk a podobných prostor, možnost nákupu občerstvení v prostorách zaměstnavatele apod. Z tohoto úhlu pohledu je v pořádku, že Vám zaměstnavatel poskytuje stravenky, není to jeho povinnost, ale slušný zaměstnavatel to dělá.

V praxi bývá otázka stravování pravidelně předmětem kolektivního vyjednávání zaměstnavatele s odborovou organizací. Z Vašeho dotazu nevyplývá, že by u Vás působila odborová organizace. Zvažte to, myslím, že by se Vám její založení vyplatilo. I když by se hned neuzavírala kolektivní smlouva, byl by tu někdo, kdo by jednal za zaměstnance se zaměstnavatelem a vysvětlil mu např. že s ohledem na to, že poblíž zaměstnavatele nejsou vhodné možnosti stravování, že je nezbytné, aby zaměstnanci měli k disposici kuchyňky a projednal se zaměstnavatelem ostatní podmínky stravování. Jinak musíte se zaměstnavatelem jednat individuálně.


Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2022 nabyla účinnosti dvě nařízení vlády týkající se odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání.

Konkrétně jde o tato nařízení:

  • Nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
  • Nařízení vlády č. 139/2022 Sb.,  o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526