BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 7. 2022

Nové normy BOZP – červenec 2022.

Nové normy BOZP – červenec 2022.

11.7.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN, související s bezpečností práce a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ červenec 2022.

ČSN EN ISO 22867 (01 1437)
Lesnické a zahradní strojní zařízení – Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích; (idt ISO 22867:2021);
kat.č. 515300

ČSN EN IEC 60695-9-2 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-2: Šíření plamene po povrchu – Přehled a významnost zkušebních metod; (idt IEC 60695-9-2:2021);
kat.č. 515285

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení; (idt IEC 61010-2-051:2018);
kat.č. 515124

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací; (idt IEC 61010-2-061:2018);
kat.č. 515127

ČSN EN 15967 (38 9662)
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par;
kat.č. 515329

ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198)
Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem; (idt ISO 11680-1:2021);
kat.č. 515104

ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198)
Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech; (idt ISO 11680-2:2021);
kat.č. 515103

ČSN EN ISO 22868 (47 1654)
Lesnické a zahradní strojní zařízení – Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem – Technická metoda (třída přesnosti 2); (idt ISO 22868:2021);
kat.č. 515299

ČSN P ISO 6707-4 (73 0000)
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 4: Termíny pro facility management*);
kat.č. 514039

ČSN EN 1366-4 (73 0857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár;
kat.č. 515102

ČSN EN 1366-5 (73 0857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty;
kat.č. 515044

ČSN EN 13089+A2 (94 2016)
Horolezecká výzbroj – Nářadí do ledu – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení;
kat.č. 515345

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (33 5002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece; Vydání: Březen 2014 Změna Z1;
kat.č. 514623

ČSN EN 60695-9-2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-2: Šíření plamene po povrchu – Přehled a významnost zkušebních metod; Vydání: Prosinec 2014 Změna Z1;
kat.č. 515286

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení; Vydání: Leden 2016 Změna Z1;
kat.č. 515125

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení; Vydání: Červenec 2022 Změna A11;
kat.č. 515126

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací; Vydání: Leden 2016 Změna Z1;
kat.č. 515128

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací; Vydání: Červenec 2022 Změna A11;
kat.č. 515129

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje; Vydání: Květen 2004 Změna Z1;
kat.č. 515318

ČSN EN 60086-5 ed. 4 (36 4110)
Primární baterie – Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem; Vydání: Duben 2017 Změna Z1; kat.č. 515089

ČSN EN ISO/IEC 27007 (36 9790)
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací; (Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací ); Vydání: Říjen 2020 Změna Z1; (idt ISO/IEC 27007:2020); Vydání: Červenec 2022 (Označení ČSN ISO/IEC 27007 se mění na ČSN EN ISO/IEC 27007)
kat.č. 514605

ČSN 39 5360
Zkoušky odolnosti ochranných prostředků – Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním – Technické požadavky a zkoušky; Vydání: Červenec 2018 Změna Z1;
kat.č. 515119

OPRAVY ČSN

ČSN EN 12301 (69 1286)
Stroje na zpracování plastů a pryže – Kalandry – Bezpečnostní požadavky; Vydání: Červenec 2021 Oprava 1; Vydání: Červenec 2022 (Oprava je vydána tiskem)
kat.č. 514896

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 21363 (01 2008)
Nanotechnologie – Měření distribuce velikosti a tvaru částic transmisní elektronovou mikroskopií; EN ISO 21363:2022; ISO 21363:2020; Platí od 2022-08-01
kat.č. 514632

ČSN EN 30-1-1 (06 1410)
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost – Obecně+); EN 30-1-1:2021; Platí od 2022-08-01
kat.č. 514634

ČSN EN ISO 8611-1 (26 9118)
Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 1: Zkušební metody; EN ISO 8611-1:2022; ISO 8611-1:2021; Platí od 2022-08-01
kat.č. 514625

ČSN EN ISO 8611-2 (26 9118)
Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek; EN ISO 8611-2:2022; ISO 8611-2:2021;
kat.č. 514626

ČSN EN 13862 (27 8612)
Stroje pro řezání podlah – Bezpečnost; EN 13862:2021; Platí od 2022-08-01
kat.č. 514627

ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4 (33 5002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece; EN IEC 60519-4:2022; IEC 60519-4:2021; Platí od 2022-08-01
kat.č. 514622

ČSN EN IEC 60987 ed. 3 (35 6615)
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Hardwarové požadavky; EN IEC 60987:2021; IEC 60987:2021; Platí od 2022-08-01
kat.č. 513713

ČSN EN IEC 63203-406-1 (35 9350)
Nositelná elektronická zařízení a technologie – Část 406-1: Zkušební metoda pro měření povrchové teploty na zápěstí nošených elektronických zařízení, která jsou v kontaktu s lidskou kůží; EN IEC 63203-406-1:2022; IEC 63203-406-1:2021;
kat.č. 514619

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62484 (35 6591)
Přístroje radiační ochrany – Portálové monitory založené na spektroskopii použité pro zjištění a určení nezákonně převážených radioaktivních látek;
kat.č. 514409

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526